Účtování elektronických stravenek na přelomu roku

Plné znění otázky

Zaměstnanci dostávají benefit - plně hrazené stravenky, za odpracované dny. Počet stravenek za prosinec, je znám až v lednu, kdy jsou stravenky, respektive nahrání bodů na stravenkové karty, objednány, zaplaceny a nahrány na karty zaměstnanců. Jedná se o náklady prosincové (spadající do minulého roku) nebo lednové (spadající do nového roku)?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Určení daňové rezidence
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku

Související články

Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Kontrola zdaňování příjmů
Obliba home-office v Evropě roste
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Stravování zaměstnanců
Daňové aktuality
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Daňové aktuality
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda
OECD: Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady

Související otázky a odpovědi

Sleva na manželku - nepeněžní příjem
Prodej družstevního podílu ke garáži v garážovém domě
Úroky z úvěru a vstupní cena majetku
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Penzijní připojištění příspěvek od zaměstnavatele
Danění poukázek Cadhoc
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění
Peněžitá pomoc zaměstnankyni při úmrtí manžela
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Sociální výpomoc zaměstnavatele při úmrtí zaměstnance
Svoz zaměstnanců do zaměstnání
Odměna k životnímu jubileu
Dárky pro zaměstnance
Poskytnutí výhry ze sociálního fondu v soutěži
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Zaměstnanecké výhody – stravování
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Zaměstnanecké benefity
Stravenky a mzdový list

Související předpisy

§ 3.1 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví