Účtování elektronických stravenek na přelomu roku

Plné znění otázky

Zaměstnanci dostávají benefit - plně hrazené stravenky, za odpracované dny. Počet stravenek za prosinec, je znám až v lednu, kdy jsou stravenky, respektive nahrání bodů na stravenkové karty, objednány, zaplaceny a nahrány na karty zaměstnanců. Jedná se o náklady prosincové (spadající do minulého roku) nebo lednové (spadající do nového roku)?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Sleva na manželku - nepeněžní příjem
Prodej družstevního podílu ke garáži v garážovém domě
Úroky z úvěru a vstupní cena majetku
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Danění poukázek Cadhoc
Penzijní připojištění příspěvek od zaměstnavatele
Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění
Peněžitá pomoc zaměstnankyni při úmrtí manžela
Dárky pro zaměstnance
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Poskytnutí výhry ze sociálního fondu v soutěži
Sociální výpomoc zaměstnavatele při úmrtí zaměstnance
Svoz zaměstnanců do zaměstnání
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Odměna k životnímu jubileu
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Neuskutečnění rekreací částečně hrazených z FKSP a jejich neuskutečnění kvůli opatřením proti Covid-19
Zaměstnanecké benefity
Stravenky a mzdový list
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
EET - převod mezi pokladnami, stravenky pro zaměstnance

Související články

Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Obliba home-office v Evropě roste
Stravování zaměstnanců
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Kontrola zdaňování příjmů
Daňové aktuality
Stravování zaměstnanců
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní
Mzdy v ČR a u našich sousedů
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Odměňování zaměstnanců
OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda
OECD: Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady
Pracovní situace na portálu Práce a mzda

Související pracovní situace

Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Určení daňové rezidence
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku

Související předpisy

563/1991 Sb. o účetnictví