Nárok na daňový bonus

Plné znění otázky

Zaměstnankyně uplatňuje odpočty na 2 děti. Za 3 měsíce jí byly vyplaceny daňové bonusy na které měla nárok. V průběhu roku onemocněla a pobírala již jen nemocenské dávky. V ročním úhrnu příjmů tedy nedosáhne na polovinu minimální mzdy. Odpočet na děti však za tento rok může uplatnit i její manžel. Mohu tedy v prosinci provést vyúčtování daňového bonusu. Předepsat srážku "přeplaceného DB". A vystavit potvrzení pro druhého poplatníka (otce), že zaměstnankyně neuplatnila odpočty na děti?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související články

Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Stručný přehled aktuálních změn v ročním zúčtování za rok 2017
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Roční zúčtování daně 2015
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise

Související otázky a odpovědi

Souběžné pracovní poměry u téhož zaměstnavatele
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba nebo konto pracovní doby a proplacení přesčasů
Roční zúčtování daně u zaměstnanců
Prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování
Roční zúčtování daně za rok 2021
Neuplatněná sleva na manželku
Sleva na vyživované dítě
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Roční zúčtování daní
Roční zúčtování daně z příjmu zaměstnavatelem
Chybně uplatněný odpočet úroků z hypotéky v ročním zúčtování
Žádost o roční zúčtování - pozdní dodání příloh
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce
Pracovní úraz a roční zúčtování
Roční zúčtování a odpočet úroků
Roční zúčtování při souběhu HP a DPP
Roční zúčtování daně - odpočet úroků z úvěru
Ukončení životního pojištění a převod prostředků k jiné pojišťovně - příspěvky zaměstnavatele
Roční zúčtování
Roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018

Související předpisy

§ 38ch.4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 35c.9, 10 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 35d.6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů