Mobilní telefon za odměnu

Plné znění otázky

Zaměstnance chceme odměnit za mimořádné výsledky mobilním telefonem, který naší akciové společnosti poskytl operátor tarifu díky slevě za 1 Kč. Zaměstnanec obdrží přístroj bez SIM karty ke svému soukromému účelu. Zaměstnanci bychom tento dar zahrnuli v jeho skutečné hodnotě před slevou (3 500 Kč) do základu daně i pojistného jako nepeněžní příjem. Je to správné? Nelze zahrnovat do základů pouze onu 1 Kč účtovanou na faktuře od operátora? Neexistuje jiná možnost poskytnutí, např. smlouva o výpůjčce, která by byla osvobozena od daně z příjmu a pojistného? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Odměna při dočasné pracovní neschopnosti
Roční zúčtování daně - odpočet úroků z úvěru
Rozsah pracovní doby u DPČ
Zahraniční fotbalista a podání přiznání v České republice
Zaměstnanecký benefit - Flexi pas Sodexo
Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Příspěvek na dopravu a rovné zacházení
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Stravenkový paušál při směně 11 a více hodin od 1. 1. 2024
Zaměstnanecké benefity
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
Dárková cestovní poukázka
Mobil pro zaměstnance včetně úhrady za hovorné
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Daňová uznatelnost důchodového poradenství pro zaměstnance
Daňová uznatelnost poukázek
Zaměstnanecké benefity
Cash car allowance - měsíční příspěvek zaměstnavatele na pořízení auta
Příspěvek na penzijní připojištění
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Stravenky

Související články

Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Kontrola zdaňování příjmů
Obliba home-office v Evropě roste
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Daňové aktuality
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Stravenkový paušál
Stravovací paušál a pružná pracovní doba
Jak vést a organizovat výběrové rozhovory

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů