Roční zúčtování daně - odpočet úroků z úvěru

Plné znění otázky

Může náš pracovník uplatnit v ročním zúčtování daní za rok 2019 odpočet na úrocích z úvěru, jestliže nemovitost vlastní od března 2019, takže by uplatňoval za 10 měsíců. Byla jsem na školení o ročním zúčtování kde nám tvrdili, že odpočet úroků z úvěru mohou uplatnit jen lidé, kteří vlastní nemovitost celé zdaňovací období, tedy od 1. 1. 2019. Prosím tedy o vysvětlení, kde je pravda. Na účetních portálech se zase dočítám opak, že může poplatník uplatňovat i za určité měsíce. I daňový poradce mi odpověděl, že může uplatňovat za určité měsíce, musí mi jen donést smlouvu o úvěru, výpis z katastru a potvrzení o výši úroků. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Snížení základu daně: úvěr
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související články

Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Roční zúčtování daně 2015
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Stručný přehled aktuálních změn v ročním zúčtování za rok 2017
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Odměna při dočasné pracovní neschopnosti
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Kompenzační bonus při souběhu OSVČ, HPP a rodičovského příspěvku
Chybně uplatněný odpočet úroků z hypotéky v ročním zúčtování
Žádost o roční zúčtování - pozdní dodání příloh
Roční zúčtování a odpočet úroků
Roční zúčtování při souběhu HP a DPP
Ukončení životního pojištění a převod prostředků k jiné pojišťovně - příspěvky zaměstnavatele
Nárok na daňový bonus
Roční zúčtování daní
Roční zúčtování daně z příjmu zaměstnavatelem
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
Prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování
Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce
Pracovní úraz a roční zúčtování
Neuplatněná sleva na manželku
Roční zúčtování daně u zaměstnanců
Úroky z úvěru v ročním zúčtování na koupi bytu a dalších pozemků
Úroky ze dvou hypotečních úvěrů
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Roční zúčtování daně z příjmu
Roční zúčtování daně za rok 2021

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů