Použití firemního automobilu pro soukromé použití

Plné znění otázky

Klient - jednatel s. r. o. - si koupil automobil v hodnotě 1 mil. Kč včetně DPH. Odhadl, že soukromě bude jezdit cca 20 %. Uplatnili jsme pouze 80 % nároku na DPH. A firma navrhla řešení. Všechny náklady na vozidlo i PHM se bude uplatňovat do nákladů a uplatňovat nárok na odpočet DPH ve výši 100 %. Za počet ujetých soukromých kilometrů se vypočítá nějaká částka, kterou jednatel uhradí, a z této částky se bude vracet DPH.

1)     Bude se přidaňovat k platu jednatele 1 % z ceny automobilu za každý měsíc anebo jenom za ty měsíce, kdy se jezdí soukromě?

2)      Jak přidaňovat, když jednatel má smlouvu o výkonu funkce jednatele na 15 000 Kč nebo na 1 000 Kč anebo ji má bez peněz?

3)      Jedno vozidlo již mají, a teď se rozhodli, že tím automobilem bude pracovně jezdit zaměstnanec. Automobil koupili loni a DPH uplatnili v celé výši. Teď i ten zaměstnanec od května může použít automobil na soukromé účely. Bude moct zase platit za ujeté soukromé kilometry a přidaňovat jenom za ty měsíce, kdy jsou soukromé jízdy?

4)      Nebo pokud bude jednatel nebo zaměstnanec platit za soukromé jízdy a firma z toho bude platit DPH, tak se nemusí dodaňovat?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Zdravotní pojištění OSVČ - přechod z daňové evidence na vedení účetnictví
Průměrný čistý výdělek z DPP
Krácení dovolené a ošetřovné
Sleva na dani - další vzdělávání
Stravenky jednateli v s.r.o., spolupracující osobě OSVČ
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Zaměstnanecké benefity
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Poplatky bance při provádění srážek zaměstnancům (z daňového hlediska)
Služební vozidlo k soukromému užití
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Jednatel a jeho cesty do sídla firmy
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Předčasné zrušení penzijního připojištění a dopady na zdanění
EET - převod mezi pokladnami, stravenky pro zaměstnance

Související články

Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Obliba home-office v Evropě roste
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Odměna z dohody o provedení práce
Kontrola zdaňování příjmů
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Odvod zdravotního pojištění u jednatelů s. r. o.
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Daňové aktuality
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby

Související předpisy

§ 36a zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
§ 75. 2 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
§ 78 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
§ 23.7 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6.6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů