Rozsah pracovní doby u DPČ

Plné znění otázky

Zaměstnanec má uzavřenu dohodu o pracovní činnosti. Ve smlouvě je sjednána pevná měsíční výše odměny a k ní je sjednáno, že zaměstnanec odpracuje 20 hodin týdně. Můj dotaz se týká situace, kdy zaměstnanec v únoru překročí sjednaný rozsah týdenní pracovní doby např. o 10 hodin. Je možné, aby v březnu namísto toho odpracoval o 10 hodin méně a přitom měl měl v obou měsících stejnou výši odměny? Anebo v únoru musí mít adekvátně zvýšenou odměnu o 10 hodin odpracovaných navíc? Pokud ano, bude se těchto 10 hodin odpracovaných nad rámec sjednaného rozsahu práce posuzovat jako přesčas? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Souběžná činnost

Související články

Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Vánoční brigády
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Zaměstnávání brigádníků
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Více pracovněprávních vztahů zaměstnance u stejného zaměstnavatele: rozsudek Nejvyššího soudu v rozporu se závěry Soudního dvora EU
24hodinové "super-služby" ve zdravotnictví
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Odměna z dohody o provedení práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2017
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění

Související otázky a odpovědi

Pracovní smlouva
Práce 13 hodin denně
Střídání DPP a pracovního poměru
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Informace o obsahu DPP/DPČ po novelizaci zákoníku práce k 1. 10. 2023
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
DPP a evidence pracovní doby
Průměrný hodinový výdělek u dohod
Pravděpodobný výdělek - hodinový/měsíční u dohod (DPP, DPČ)
DPČ a hodinová mzda
Dohodáři na home office a příplatky za víkendy, svátky
Ukončení DPP a vznik DPČ
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Pracovní pohotovost u dohod konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o provedení práce u společníka s. r. o.
Zavření škol - překážka na straně zaměstnavatele u zaměstnanců pracujících na DPP nebo DPČ
Zaměstnání cizince na DPP
Náhrada za svátek u DPP
Mzdové listy

Související předpisy

§ 138, 76, 77. 2,3 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce