Dárková cestovní poukázka

Plné znění otázky

Společnost koupí např. mobilní telefon a dodavatel v rámci akce k telefonu předá také dárkovou cestovní poukázku za 2 500 Kč, za kterou si účtuje pouze 1 Kč. Pokud poukázku předáme zaměstnanci, jedná se o jeho zdanitelný příjem ve výši 2 500,00 Kč a z toho vyplývající sociální a zdravotní pojištění? A jak postupovat, pokud poukázku nechceme uplatnit? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související články

Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Obliba home-office v Evropě roste
Kontrola zdaňování příjmů
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Homeworking a BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Odměna z dohody o provedení práce
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé

Související otázky a odpovědi

Oprava chybně přiznaného daňového zvýhodnění na dítě
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Stravenkový paušál při směně 11 a více hodin od 1. 1. 2024
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Zaměstnanecké benefity
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Příspěvek na penzijní připojištění
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Zaměstnanecký benefit - Flexi pas Sodexo
Daňová uznatelnost důchodového poradenství pro zaměstnance
Daňová uznatelnost poukázek
Mobilní telefon za odměnu
Zaměstnanecké benefity
Příspěvek na dopravu a rovné zacházení

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů