Mobil pro zaměstnance včetně úhrady za hovorné

Plné znění otázky

Koupili jsme pro své zaměstnance mobilní telefony a hradíme za ně náklady za hovorné. Jak máme prokázat, že se jedná pouze o pracovní hovory a zaměstnanec využívá mobil pouze pro pracovní účely? Je dostačující prohlášení zaměstnance, že mobil používá pouze pro pracovní účely, včetně hovorného? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Ukončení životního pojištění a převod prostředků k jiné pojišťovně - příspěvky zaměstnavatele
Úroky ze dvou hypotečních úvěrů
Příjem procentem - zařazení živností do výdajových paušálů
Mobilní telefon za odměnu
Zaměstnanecký benefit - Flexi pas Sodexo
Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Příspěvek na dopravu a rovné zacházení
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Stravenkový paušál při směně 11 a více hodin od 1. 1. 2024
Čerpání FKSP
Nárok na stravné - jak se počítají hodiny při ne-/nároku
Zaměstnanecké benefity
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Dárková cestovní poukázka
Obědy zaměstnanců - nárok
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Stravenkový paušál
Daňová uznatelnost důchodového poradenství pro zaměstnance
Firemní vozidlo k soukromým účelům

Související články

Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Kontrola zdaňování příjmů
Obliba home-office v Evropě roste
Daňové aktuality
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související předpisy

§ 93.1. zákona 280/2009 Sb. daňový řád
§ 24.2.j) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů