Daňová uznatelnost poukázek

Plné znění otázky

Když firma koupí univerzální poukázku, kterou nabízí různé agentury na zážitky v hodnotě např. 1 000, 2 500 a 5 000 Kč, lze tuto poukázku uznat jako daňové uznatelnou? V agentuře na zážitky nám tvrdí, že pokud se bude jednat o univerzální poukázku nikoli o konkrétní na daný zážitek, lze ji uznat jako daňovou. Je tomu skutečně tak?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Dohoda o skončení pracovního poměru
Nárok na dovolenou
Uplatnění úroků jako odpočet u OSVČ
Daňová uznatelnost důchodového poradenství pro zaměstnance
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Dárková cestovní poukázka
Mobilní telefon za odměnu
Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
Zaměstnanecký benefit - Flexi pas Sodexo
Zaměstnanecké benefity
Příspěvek na dopravu a rovné zacházení
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Stravenkový paušál při směně 11 a více hodin od 1. 1. 2024
Stravenky
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Vnitřní předpis na poskytování benefitů zaměstnancům
Příspěvek na rekreaci
Cash car allowance - měsíční příspěvek zaměstnavatele na pořízení auta
Příspěvek na penzijní připojištění

Související články

Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Obliba home-office v Evropě roste
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Kontrola zdaňování příjmů
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Daňové aktuality
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související předpisy

§ 25 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů