Cash car allowance - měsíční příspěvek zaměstnavatele na pořízení auta

Plné znění otázky

Podle koncernových směrnic mají zaměstnanci možnost zažádat o měsíční příspěvek na pořízení automobilu. Mohou si vybrat jakýkoliv typ vozu, ale měsíční příspěvek je pevně stanoven podle pracovní pozice dle interních směrnic. Nyní řešíme, jak k tomuto měsíčnímu příspěvku přistupovat, zda jako k benefitu (například dopravné), a tudíž ho zdanit jako mzdu a odvést sociální a zdravotní pojištění, nebo zda k tomu přistupovat jako k pronájmu – dáme mu peníze za to, že po nás zaměstnanec nepožaduje služební automobil. Jaká varianta je správná? Respektive jak k příspěvku na auto přistupovat? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Pracovní oběd na služební cestě a diety
Nárok na dovolenou navazující na mateřskou dovolenou
Doplňující otázka k dotazu ID č. 12318 - Dioptrické brýle
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
Dárková cestovní poukázka
Mobilní telefon za odměnu
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Zaměstnanecký benefit - Flexi pas Sodexo
Daňová uznatelnost důchodového poradenství pro zaměstnance
Daňová uznatelnost poukázek
Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Zaměstnanecké benefity
Příspěvek na dopravu a rovné zacházení
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Příspěvek na penzijní připojištění
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Stravenkový paušál při směně 11 a více hodin od 1. 1. 2024
Stravenky
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Vnitřní předpis na poskytování benefitů zaměstnancům
Příspěvek na rekreaci

Související články

Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Kontrola zdaňování příjmů
Obliba home-office v Evropě roste
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Daňové aktuality
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí