Cash car allowance - měsíční příspěvek zaměstnavatele na pořízení auta

Plné znění otázky

Podle koncernových směrnic mají zaměstnanci možnost zažádat o měsíční příspěvek na pořízení automobilu. Mohou si vybrat jakýkoliv typ vozu, ale měsíční příspěvek je pevně stanoven podle pracovní pozice dle interních směrnic. Nyní řešíme, jak k tomuto měsíčnímu příspěvku přistupovat, zda jako k benefitu (například dopravné), a tudíž ho zdanit jako mzdu a odvést sociální a zdravotní pojištění, nebo zda k tomu přistupovat jako k pronájmu – dáme mu peníze za to, že po nás zaměstnanec nepožaduje služební automobil. Jaká varianta je správná? Respektive jak k příspěvku na auto přistupovat? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Pracovní oběd na služební cestě a diety
Nárok na dovolenou navazující na mateřskou dovolenou
Doplňující otázka k dotazu ID č. 12318 - Dioptrické brýle
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
Dárková cestovní poukázka
Mobilní telefon za odměnu
Daňová uznatelnost poukázek
Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Zaměstnanecký benefit - Flexi pas Sodexo
Daňová uznatelnost důchodového poradenství pro zaměstnance
Zaměstnanecké benefity
Příspěvek na dopravu a rovné zacházení
Stravenky
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Vnitřní předpis na poskytování benefitů zaměstnancům
Příspěvek na rekreaci
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Příspěvek na penzijní připojištění
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Obědy zaměstnanců - nárok
Mobil pro zaměstnance včetně úhrady za hovorné

Související články

Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Obliba home-office v Evropě roste
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Kontrola zdaňování příjmů
Stravování zaměstnanců
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Daňové aktuality
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Odměna z dohody o provedení práce

Související pracovní situace

Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí