Součinnost zaměstnavatele s exekutorem

Plné znění otázky

Obracejí se na nás exekutoři jako na zaměstnavatele a požadují od nás součinnost. Co vše v rámci součinnosti mohu exekutorovi poskytnout, abych neporušila zákon o osobních údajích? Požadují: 1) výši čisté nebo hrubé mzdy, 2) číslo bankovního účtu, 3) mzdový list, 4)výplatní pásku, 5) čísla jednací všech exekucí včetně jejich pořadí.

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuce a odstupné
Zaměstnanec v exekuci
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Exekuční srážky v roce 2018
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Exekuční srážky v roce 2017
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Exekuční srážky ze mzdy de lege ferenda

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výpočet mzdy
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Související otázky a odpovědi

Exekuce/odstupné
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Dohoda o provedení práce a exekuce
Exekuce
Exekuce na zaměstnance
Exekuce a odstupné
Práva exekutora
Odpovědnost účetní
Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách
Poplatky bance při provádění srážek zaměstnancům (z daňového hlediska)
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Exekuční příkaz
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Mzdové listy
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Nařízení neplaceného volna
Statutární zástupce
Neplatné ukončení pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou

Související předpisy

99/1963 Sb. občanský soudní řád