Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru

Plné znění otázky

Zaměstnanec, strážník, byl od 1. 1. 2022 převeden z provozních důvodů na jiné pracoviště v rámci organizace, došlo k odebrání příplatku za vedení (1 600 Kč) a snížení příplatku za směnnost (snížení o 250 Kč). Dne 15. 1. 2022 (na jiném pracovišti) vznikl strážníkovi pracovní úraz, který trval do 31. 3. 2023. Dne 3. 4. 2023 byl vydán lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci strážníka, podle kterého pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost k práci v příčinné souvislosti s úrazem ze dne 15. 1. 2022. V současné době čerpá zaměstnanec řádnou dovolenou, na kterou má nárok, a jeho pracovní poměr skončí dle § 52 písm. d) ZP v červnu 2023. Máme zato, že rozhodné období pro výpočet pravděpodobného výdělku (pro odstupné, odchodné, rentu) bude vycházet z průměrných výdělků stejně zařazených strážníků na pracovišti, na kterém se stal pracovní úraz (vykonávají stejnou práci - práci stejné hodnoty). Pozn.: všichni strážníci z předchozího pracoviště – z doby před 1. 1. 2022 byli přeřazeni stejně jako „jmenovaný“, tzn.: všem byl odebrán příplatek za vedení 1 600 Kč a snížen příplatek za směnnost o 250 Kč. Na tomto pracovišti již od 1. 1. 2022 není srovnatelná pracovní pozice. Jak máme postupovat při výpočtu pravděpodobného výdělku, aby to bylo správně?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
OSVČ a přehled ZP za rok 2021 v prodlouženém termínu
Nařízení neplaceného volna
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Pracovní úraz - ukončení pracovního poměru
Exekuce/odstupné
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Krácení dovolené, pracovní úraz
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Statutární zástupce
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Pracovní úraz - externí pracovník
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
DPP - vstupní prohlídka
Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání
Neproplacená dovolená

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuce a odstupné
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Automobil v pracovněprávních vztazích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Co přináší novela zákoníku práce
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Změny v posuzování bolestného a ztížení společenského uplatnění
Cesta do zaměstnání
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Nemoc z povolání jako příčina dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Odstupné
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výpočet mzdy
Doba trvání pracovního poměru

Související předpisy

§ 52 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce