Dohoda o provedení práce a exekuce

Plné znění otázky

Zaměstnanec, který byl v naší firmě zaměstnán na hlavní pracovní poměr, měl nařízeny exekuční srážky ze mzdy, které jsme sráželi dle zákona. Posléze zaměstnanec ukončil pracovní poměr ve firmě na svoji žádost a po krátké odmlce znovu nastoupil do firmy, ale na dohodu o provedení práce po vzájemné dohodě obou stran. Musím ze zákona informovat všechny exekutory, že zaměstnanec je ve firmě znovu zaměstnán jen na dohodu o provedení práce a oni mi sdělí nebo nařídí, jak naložit s výdělkem na základě DPP, nebo se jim nic nesděluje, jelikož je DPP do výše 10 000 Kč?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuce a odstupné
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Odměna z dohody o provedení práce
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016

Související pracovní situace

Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výpočet mzdy
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Související otázky a odpovědi

Exekuce/odstupné
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Exekuce
Součinnost zaměstnavatele s exekutorem
Exekuce na zaměstnance
Exekuce a odstupné
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Práva exekutora
Částečná náhrada za použití soukromého vozidla u DPP
Odpovědnost účetní
Mzdové listy
Dohoda o pracovní činnosti a odstupné
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
DPP a práce o víkendech
Příplatky a dohoda o provedení práce
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
DPČ a hodinová mzda

Související předpisy

§ 294, 299 zákona 99/1963 Sb. občanský soudní řád