Exekuce na zaměstnance

Plné znění otázky

Zaměstnanec byl od r. 2016 do dubna 2017 zaměstnán u zaměstnavatele, fyzické osoby, na dohodu o provedení práce s hrubou mzdou do 10 000 Kč. Od května r. 2017 u téhož zaměstnavatele uzavřel pracovní poměr. Během 7/2017 a 8/2017 přišly na tohoto zaměstnance 3 exekuční příkazy. Jedná se o exekuce, z nichž v minulosti nebyly ještě odváděny žádné srážky (zjištěno na exek. úřadě). Od tohoto zaměstnance jsme neobdrželi potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), ani jsme si nevyžádali čestné prohlášení o tom, zda byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami z jeho mzdy (§ 294 zák. č. 99/1963 Sb.). Jsem si vědoma tohoto pochybení, i když se domnívám, že ve výsledku by zřejmě dopadlo vše stejně, vzhledem k tomu, že v minulosti nebyly z exekucí ještě žádné srážky provedeny. Předpokládám, že samotný fakt, zda má dotyčný exekuci, nemá zaměstnavatel povinnost zjišťovat. Uvažuji správně? Mám totiž obavu, kdyby bylo vše jinak, než předpokládám, a z exekuce už by se dalo srážet dříve (od nástupu zaměstnance na DPP), nenabalovaly by se dále na dlužnou jistinu úroky, které jsou nemalé. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Trest vyhoštění cizince
Vstupní lékařská prohlídka
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výpočet mzdy
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuce a odstupné
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnanec v exekuci
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Exekuční srážky v roce 2018
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Exekuční srážky v roce 2017
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem

Související otázky a odpovědi

Exekuce po ukončení pracovního poměru
Exekuce/odstupné
Dohoda o provedení práce a exekuce
Exekuce
Součinnost zaměstnavatele s exekutorem
Exekuce a odstupné
Práva exekutora
Odpovědnost účetní
Pracovní poměr na dobu určitou
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Přijetí do zaměstnání v pracovním poměru - Cestovní náhrady
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách
Poplatky bance při provádění srážek zaměstnancům (z daňového hlediska)
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Mzdové listy
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Odvod pojistného na sociální pojištění

Související předpisy

§ 294. 1 zákona 99/1963 Sb. občanský soudní řád