Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele

Plné znění otázky

Zaměstnanci je zrušen pracovní poměr poslední den zkušební doby ze strany zaměstnavatele, druh práce A. Dojde k odhlášení ze sociálního a zdravotního pojištění. Následně zaměstnavatel nabídne bývalému zaměstnanci druh práce B a uzavře se nová pracovní smlouva. Lze sjednat zkušební dobu? Zrušení a vznik nové smlouvy následují ihned po sobě. Např. 16. 2. 2022 zrušení a 17. 2. 2022 vznik.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Vstupní lékařská prohlídka
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Doba trvání pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Pracovní posudek
Doručování písemností

Související články

Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Náležitosti mzdového listu
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Zkušební doba
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020

Související otázky a odpovědi

Evidence docházky
DPN, karanténa, izolace - výplata nemocenského
Pojistné při ukončení pracovního poměru
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Pracovní poměr na dobu určitou
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Přijetí do zaměstnání v pracovním poměru - Cestovní náhrady
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Výplatní lístek a osvobozené příjmy
Vyplnění ELDP
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Neproplacená dovolená
DPČ a hodinová mzda
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
DPP a práce o víkendech
Příplatky a dohoda o provedení práce
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce