Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě

Vydáno: 8 minut čtení

Nejeden představený řeší otázku, komu přidělit práci, která zbyde, pokud se vyhoví některému zaměstnanci a povolí se mu zkrácení služební doby. Řešením by měly být doplňkové úvazky, ale...

Vyjít vstříc státním zaměstnancům a zkrátit jim úvazek za účelem sladění podmínek rodinného a osobního života s výkonem služby se umožňuje už i ve státní správě. Je správné, že rodičům s malými dětmi nebo kolegům v důchodovém věku se již vychází vstříc. Nahlížíme-li na flexibilitu ve státní správě očima zaměstnance žádajícího o zkrácení, pak bychom mohli konstatovat, že pružnost tu už je a není co řešit.

Každá mince má ale dvě strany a odpovědnost za chod útvaru stále nese představený, který se v tu chvíli musí zabývat problémem, kdo zastane práci, která tu po takovém zkrácení zbyde. Zaměstnavatel je limitován ustanoveními o pracovní (služební) době, prostředky na platy a odměny a v neposlední řadě zachováním dobrých vztahů, protože usnadnit skloubení pracovního a osobního života jednomu neznamená jeho kolegům toto zkomplikovat. Tím začíná těžkopádná a zdlouhavá cesta vedoucí k obsaz

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vstupní lékařská prohlídka
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Vstupní lékařská prohlídka
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Souběžná činnost
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Sjednání kratší pracovní doby
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance

Související články

Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Osobní příplatek - achillova pata odměňování v rozpočtové sféře
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Náležitosti mzdového listu
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Odměna z dohody o provedení práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Exekuce a odstupné
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Osobní příplatek - achillova pata odměňování v rozpočtové sféře
Hlediska pro zařazení zaměstnance do platové třídy
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Katalog prací

Související předpisy

234/2014 Sb. o státní službě
137/2015 Sb. o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou

Související vzory

Vzor: Pracovní smlouva
Vzor: Platový výměr
Vzor: Vznik pracovního poměru jmenováním

Související otázky a odpovědi

Pracovní poměr na dobu určitou
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Nařízení neplaceného volna
Statutární zástupce
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Přijetí do zaměstnání v pracovním poměru - Cestovní náhrady
Exekuce na zaměstnance
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Odvod pojistného na sociální pojištění
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Práce přesčas a příplatky v nepodnikatelském subjektu
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Odpovědnost účetní
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance
Mzdy a prodej závodu
Směnný provoz
Exekuce a odstupné