Cestovní příkaz - pronájem bytu

Plné znění otázky

Zaměstnanec jel na 7 denní prac. cestu a místo ubytování v hotelu či ubytovně použil pronájem bytu na 7 dní. Lze toto proplatit v rámci náhrad cestovních výdajů? Pokud ano, je výše náhrady za takové ubytování nějak omezena?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související články

Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Cestovní náhrady v roce 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Zahraniční pracovní cesty
Daňové aktuality
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Cestovní náhrady jednatelů
Přerušení pracovní cesty
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Určení základní sazby zahraničního stravného
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Stravné při tuzemských pracovních cestách

Související otázky a odpovědi

Čtyřměsíční pracovní cesta
Poskytování poukazů
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Stravenkový paušál a cestovní náhrady na pracovní cestě jednatele
Cestovní náhrady
Stravné - cestovní náhrady
Cestovní náhrady jednatele
Přerušení pracovní cesty
Cestovní náhrady - dlouhodobý pronájem bytu
Více zemí na jedné zahraniční pracovní cestě
Vyúčtování cestovních náhrad – použitý kurs
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Výplata stravného při zahraniční pracovní cestě
Cestovní náhrady - denní kurs
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Náklady na stravování při pracovní cestě
Zahraniční služební cesta, zahraniční stravné plus stravenka v jeden den
Stravné při přestupu na letišti
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Cestovné jednatele
Krácení stravného - zahraniční cesta

Související předpisy

§ 162 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 24. 2 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů