Přijetí do zaměstnání v pracovním poměru - Cestovní náhrady

Plné znění otázky

Vzhledem k situaci na pracovním trhu firma uvažuje o náboru zaměstnanců i mimo území města svého závodu s tím, že by zaměstnancům hradila cestu do zaměstnání, případně některým by zajistila ubytování. Jak dlouho je možné takto postupovat, aby se stále jednalo o cestovní náhrady a firma by nemusela dopravu apod. standardně dodaňovat? Jaká kvalita ubytování bývá před finančním úřadem obhajitelná (řada firem zaměstnance ubytuje na ubytovnách, kdy stěží někdo vydrží)?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Trest vyhoštění cizince
Vstupní lékařská prohlídka
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Pracovní volno

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Převedení zaměstnance na jinou práci
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Odměna z dohody o provedení práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náležitosti mzdového listu
Exekuce a odstupné
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě

Související otázky a odpovědi

Pracovní poměr na dobu určitou
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Čas strávený na cestě u DPP
Zaměstnávání na Slovensku českou společností II
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Exekuce na zaměstnance
Částečná náhrada za použití soukromého vozidla u DPP
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Zaměstnávání mladistvých - pracovní cesta
Práce přesčas ve státní svátek
Den nástupu
Započítání pracovní doby na pracovní cestě
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Dohoda o provedení práce a odpracovaná doba
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů