Elektronické uzavření pracovní smlouvy

Plné znění otázky

Platí po novele zákoníku práce, že běžné pracovněprávní dokumenty jako pracovní smlouvy, DPP a DPČ, smlouva o mzdových podmínkách, dodatky ke smlouvě apod., lze posílat s běžným elektronickým podpisem (tj. i sken) na soukromý e-mail zaměstnance i bez jeho výslovného souhlasu? Výslovný souhlas s doručováním písemností a certifikovaný podpis je tedy potřeba jen na definované písemnosti (mzdový/platový výměr, výpověď, vytýkací dopisy?)? Tato změna je platná až od ledna, nebo již nabyla účinnosti? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Trest vyhoštění cizince
Vstupní lékařská prohlídka
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Doručování písemností
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance

Související články

Co přináší novela zákoníku práce
Elektronické podpisy v HR
Jak doručovat písemnosti z oblasti bezpečnosti práce?
Pracovní situace z oblasti pracovněprávních vztahů po novele zákoníku práce
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Náležitosti mzdového listu
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Více pracovněprávních vztahů zaměstnance u stejného zaměstnavatele: rozsudek Nejvyššího soudu v rozporu se závěry Soudního dvora EU
Pracovněprávní aktuality
Pracovněprávní aktuality

Související otázky a odpovědi

Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Pracovní poměr na dobu určitou
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Přijetí do zaměstnání v pracovním poměru - Cestovní náhrady
Den nástupu
Odvod pojistného na sociální pojištění
Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance
Mzdy a prodej závodu
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Nástup do práce ve svátek připadají na den pracovního klidu a přihlašování k pojištění
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Zahraniční pracovník s bydlištěm v ČR pracuje pro firmu EU v ČR
Exekuce na zaměstnance
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Jednatel s. r. o. - pracovní smlouva na funkci mistr
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti

Související předpisy

§ 335 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce