Statutární zástupce

Plné znění otázky

Jsme základní škola zřízená městem. S platností od 1. 9. 2019 bude zástupce ředitele školy zastávat současně funkci statutárního zástupce ředitele. Jakým dokumentem tak učinit? Pověřením, jmenováním nebo dohodou o změně pracovní smlouvy - změna funkce (doplnění funkce). Současně ukončení funkce stávajícího statutárního zástupce ředitele školy se provede pouze písemným sdělením? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dočasné přidělení zaměstnance
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Přeložení
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výpočet mzdy
Doba trvání pracovního poměru

Související články

Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Odměna z dohody o provedení práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Převedení zaměstnance na jinou práci
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Exekuce a odstupné
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Co přináší novela zákoníku práce
Změna doby trvání pracovního poměru
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Svoz zaměstnanců do zaměstnání
Evidence odpracované směny
Dohoda o mlčenlivosti, konkurenční doložka
Nařízení neplaceného volna
Pracovní poměr na dobu určitou
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Diskriminace v odměňování
Jmenování na dobu určitou
Vzájemný zápočet pohledávek při ukončení pracovního poměru
Čas strávený na cestě u DPP
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Neproplacená dovolená
DPČ a hodinová mzda
Osvobození zaměstnaneckých benefitů v roce 2024 - benefitní karty a obědy
Exekuce a odstupné
Mzdové listy

Související předpisy

§ 33, 73, 124 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 166 zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník