Místo výkonu práce v místě bydliště zaměstnance

Plné znění otázky

Společnost s r. o. uzavře se zaměstnancem pracovní smlouvu na pozici obchodního zástupce, ve které sjedná jako místo výkonu práce obec bydliště zaměstnance Pardubice, práci bude vykonávat z domu. Po dobu prvních 6 měsíců se bude zaměstnanec zaškolovat v sídle zaměstnavatele v Praze, kam bude vysílán v režimu pracovní cesty každý týden pravidelně cca na 4 dny v týdnu. Pouze pátý den bude pracovat v Pardubicích. Po zaškolení již bude pracovat plně z domu a z domova bude také vyrážet na pracovní cesty po celé ČR. Je zřejmé, že v režimu pracovní cesty zaměstnanci náleží cestovní náhrady dle zákoníku práce. Pravidelné pracoviště nebude sjednáno zvlášť a bude se odvíjet od stanoveného místa výkonu práce. Je takové ujednání o místu výkonu práce a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách z Pardubic do Prahy korektní a možné z pohledu pracovně právních předpisů za dané situace? Nebo by zaměstnavatel měl spíše sjednat v pracovní smlouvě dvě místa výkonu práce Prahu a Pardubice na dobu prvních 6 měsíců? V případě dvou míst výkonu práce by tak cesty mezi Pardubicemi a Prahou nebyly pracovními cestami, je-li tento předpoklad správný. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Souběh příplatků
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Home office ze zahraničí a jeho úskalí
Cestovní náhrady v roce 2020
Zahraniční pracovní cesty
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady v roce 2021
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Cestovní náhrady v roce 2022
Přerušení pracovní cesty
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Cestovní náhrady 2024
Cestovní náhrady 2023
Příprava zákona o zahraniční službě

Související otázky a odpovědi

Zaručená mzda - poměr základní a pohyblivé složky
Cestovní příkaz - pronájem bytu
Doložka odvolatelnosti
Místo výkonu práce a tuzemské služební cesty
Cestovní náhrady - pravidelné pracoviště / místo výkonu práce
Stanovení podmínek pracovní cesty
Pravidelné pracoviště u řidiče
Místo výkonu práce v příloze č. 1 Vyúčtování závislé činnosti
Místo výkonu práce, pravidelné pracoviště - zemědělec
Práce z domova - místo výkonu práce
Místo výkonu práce
Určení místa výkonu práce, služební cesta
Určení místa výkonu práce v pracovní smlouvě
Pravidelné pracoviště obchodního zástupce
Cestovné
Zaměstnanec - pravidelné pracoviště
Pracovní cesta
Jednatel a jeho cesty do sídla firmy
Zrušení střediska zaměstnavatele
Místo výkonu práce
Místo výkonu práce pro účely statistik
Home office u servisního technika

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce