Přečerpání dovolené

Plné znění otázky

Jak správně zpracovat poslední mzdu zaměstnanci, který ukončil pracovní poměr a zaměstnavatel mu dříve povolil více dovolené, než na kolik měl v daném období nárok, přečerpal dovolenou o 5 dnů?

1) Jak správně srazit zaměstnanci přečerpanou dovolenou v poslední mzdě (řešit to jako neplacené volno?)

2) Jak to bude s odvody na sociálního a zdravotního pojištění v poslední mzdě?

3) Musí se dělat nějaká oprava v odvodech za měsíc, kdy byla dovolená přečerpána (06/2017)?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výkon práce pro účely dovolené
Čerpání dovolené
Výměra dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas

Související články

Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Dovolená od 1. 1. 2021
Dovolená a svátek
Inspekce práce a dovolená
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Nárok na dovolenou
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené

Související otázky a odpovědi

Přečerpaná dovolená
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená z důvodu snížení úvazku
Přečerpaná dovolená
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou při ukončení zaměstnání
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Přečerpaná dovolená a skončení pracovního poměru
Exekuce
Nedostatek dovolené na celozávodní dovolenou
Stará dovolená vs Kurzarbeit
Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Dovolená

Související předpisy

§ 222. 4 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce