Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby

Plné znění otázky

Jak správně vyhodnotit dobu práce přesčas u zaměstnance se sjednanou kratší pracovní dobou např. 30 hodin týdně? Pokud zaměstnanec odpracuje se svým souhlasem v pondělí 8,75 hod, v úterý 8,75, ve středu 8,75, ve čtvrtek 8,75 hodin a v pátek 6 hodin (přičemž dle rozvrhu měl odpracovat každý den po 6 hodinách), pak přesčas činí 1 hodinu. Jak máme vyhodnotit přesčas, pokud by zaměstnanec odpracoval v pondělí až čtvrtek po 8,75 hodinách, ale v pátek si vezme dovolenou a ta je dle rozvrhu 6 hodin. Je přesčas stále 1 hodinu, nebo se srovnávají jen 4 odpracované dny, tzn. 40 - 8 = 32 stanovená týdenní pracovní doba a proti tomu 8,75 * 4 = 35 hodin, takže přesčas jsou 3 hodiny? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Sjednání kratší pracovní doby
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co se skrytými přesčasy?
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Nárok na dovolenou
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené
Několik poznámek k pracovní době
Co přináší novela zákoníku práce
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Spory o mzdu za práci přesčas
Jak správně zkrátit dovolenou
Náhradní volno za práci přesčas
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Otázky a odpovědi k dovolené
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu

Související otázky a odpovědi

Zaměstnání malého rozsahu
Pracovní doba určená směrnicí na 37,5 hod. a přesčas nad tuto dobu
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
1/2 den dovolené a přesčas ve stejný den
Nárok na dovolenou při částečném uvazku
Zápočet SickDay a neplaceného volna
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Práce přesčas - stanovení maximální výše
Nařízení práce přesčas
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Zkrácení fondu pracovní doby-dodatek pracovní smlouvy
Práce přesčas ve státní svátek
Pracovní pohotovost během dovolené a svátku
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Práce přesčas a příplatky v nepodnikatelském subjektu
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Přepočet dovolené
Pružná pracovní doba a dovolená
Příplatek za přesčas u zkráceného pracovního poměru
Přestávka v práci

Související předpisy

§ 348. 1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce