Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021

Vydáno: 10 minut čtení

Zaměstnancovo právo na dovolenou vzniklé za kalendářní rok 2021 (a nadcházející roky) je nově vyjádřeno jako „X“ hodin dovolené, jejichž konkrétní počet se odvíjí od toho, kolik v tomto roce zaměstnanec odpracoval celých násobků své stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby (dále jen „TPD“) a kolik činí jeho výměra dovolené za kalendářní rok (4, popřípadě více týdnů). Nadále přitom platí, že do odpracované doby pro účely dovolené se vedle skutečného výkonu práce v rámci rozvržených směn rovněž započítávají tzv. náhradní doby, kdy zaměstnanec fakticky nepracuje (např. doba čerpání dovolené, tzv. placené svátky, některé překážky v práci apod.).

Odpracuje-li zaměstnanec v příslušném kalendářním roce 52 celých násobků své TPD (nepřestupný kalendářní rok má 52,143 týdnů), vznikne mu právo na plnou výměru dovolené za kalendářní rok. Poněvadž se právo na dovolenou již nevyjadřuje jako „X“ pracovních dnů dovolené, nýbrž „X“ hodin dovolené, výměra dovolené se nenásobí průměrným počtem směn v týdnu, jako tomu bylo podle úpravy účinné do 31. 12. 2020, nýbrž TPD zaměstnance. Je to logické, neboť zaměstnanec se stanovenou TPD v délce 40 hodin týdně zpravidla „potřebuje“ 40 hodin dovolené, aby mohl po celý týden čerpat dovolenou; zaměstnanec s kratší TPD v délce 30 hodin týdně pak 30 hodin dovolené. Činí-li tedy výměra dovolené za kalendářní rok 4 týdny, při 40hodinové TPD tomu odpovídá 160 hodin dovolené (40 × 4), při TPD v délce 37,5 hodin týdně 150 hodin dovolené (37,5 × 4) atd.

Odpracuje-li zaměstnanec za kalendářní rok méně než 52 celých násobků své TPD, poněvadž jeho pracovní poměr trval jen po část roku, a odpracoval tak pochopitelně i méně hodin, nebo zameškal velké množství hodin pro některé překážky v práci (dočasná pracovní neschopnost atd.), vzniká mu právo na tomu odpovídající poměrnou část z dovolené za kalendářní rok (odpracuje-li např. 10 celých násobků své TPD, vznikne mu právo na 1

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená za kalendářní rok
Dovolená za odpracované dny
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas

Související články

Dovolená od 1. 1. 2021
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Otázky a odpovědi k dovolené
Nárok na dovolenou
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Dodatková dovolená v příkladech
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Co přináší novela zákoníku práce
Nová právní úprava dovolené
Dovolená a svátek
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem

Související otázky a odpovědi

Dovolená v den svátku podle novely zákoníku práce
Výpočet dovolené v roce 2021
Nárok na dovolenou
Dovolená
Krácení dovolené dlouhodobě nemocnému zaměstnanci
Dovolená při překrývání mateřské a rodičovské dovolené
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou - mateřská a rodičovská dovolená
Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Práce na směny - dovolená
Dovolená 2021
Proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2021
Čerpání dovolené v roce 2021
Nárok na dovolenou
Výpočet nároku na dovolenou po mateřské
Nárok na dovolenou při zkrácení úvazku
Dovolená zaměstnance po výkonu veřejné funkce
Nárok na dovolenou po neplaceném volnu RD
Posouzení OČR pro účely výpočtu dovolené
Dovolená po mateřské dovolené

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci