Nedostatek dovolené na celozávodní dovolenou

Plné znění otázky

Zaměstnavatel určil celozávodní dovolenou 22. 12 .- 29. 12., tzn. 4 pracovní dny celozávodní dovolené. Někteří zaměstnanci ale již nemají dostatek dovolené na celozávodní dovolenou. Pokud nejde dát zaměstnanci neplacené volno v době celozávodní dovolené, jak má tento případ zaměstnavatel řešit?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výkon práce pro účely dovolené
Výměra dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Nový svátek v roce 2016
Darování krve a krevní plazmy
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Přečerpaná dovolená z důvodu snížení úvazku
Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Náhrada mzdy za dovolenou při změně délky směny
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Proplacení dovolené
Neproplacená dovolená
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Retenční bonus - zahrnutí do průměru pro dovolenou
Navýšení mzdy
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Doprovod k lékaři
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Dovolená při dlouhodobé pracovní neschopnosti / Zvýšení minimální mzdy a plat obchodního zástupce
Práce přesčas ve státní svátek
Konto pracovní doby a neplacené volno
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Pracovní volno s náhradou mzdy
Refundace ušlé mzdy volby 2023

Související předpisy

§ 128 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce