Krácení dovolené v roce 2021

Vydáno: 17 minut čtení

Zaměstnanci může právo na dovolenou vzniknout, stejně jako o ně může přijít. To druhé platí, pokud zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou zkrátil, a to za podmínek uvedených v ustanovení § 223 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP“). Také právní úpravy krácení dovolené se dotkla novela zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2021. Účelem následujících řádků je poukázat na provedené změny a na některé vybrané problémy a souvislosti.

Důvod ke krácení dovolené

Dovolenou za kalendářní rok (a dodatkovou dovolenou) lze zaměstnanci krátit už jen z důvodu neomluveného zameškání směny. Je tomu tak proto, že překážky v práci, které se do konce minulého roku neposuzovaly pro účely dovolené jako výkon práce a vedly případně též k jejímu krácení (až na výjimky např. čerpání rodičovské dovolené nebo dočasná pracovní neschopnost zaměstnance), se nově v omezeném rozsahu a za určitých podmínek za výkon práce považují (viz ustanovení § 216 odst. 2 a 3 ZP).

Základní pravidla

Co do základních pravidel se právní úprava krácení dovolené nezměnila. Zaměstnavatelé musejí i nadále pamatovat na to, že:

  • Krácení dovolené se vztahuje výhradně a jen k případu, kdy zaměstnanec neomluveně zamešká svoji směnu, tedy dobu rozvrženou mu zaměstnavatelem v souladu s ustanoveními § 81 a § 84 ZP. To, že se zaměstnanec bez omluvy (bez prokázání vážného důvodu) nedostaví k výkonu ať už nařízené, nebo dohodnuté práce přesčas, zaměstnavateli právo ke krácení dovolené nezakládá. Směna a práce přesčas se totiž pojmově navzájem vylučují.
  • O právo na dovolenou může zaměstnanec jejím krácením přijít, jen pokud neomluveně zamešká celou svoji směnu. Kdyby šlo pouze o její část, nemůže to samo o sobě vést zaměstnavatele ke krácení dovolené. Zaměstnavatel může ale neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn sčítat a ke krácení dovolené přistoupit, až dosáhne neomluvená absence zaměstnance délky celé směny.
  • Dovolená, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se krátí pouze pro neomluvené zameškání směny, ke kterému došlo ve stejném kalendářním roce. Pro směnu neomluveně zameškanou např. v roce 2022

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výměra dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Dovolená za odpracované dny
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas

Související články

Změna a navýšení výměry dovolené
Dovolená od 1. 1. 2021
Nová právní úprava dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Co přináší novela zákoníku práce
Nová právní úprava dovolené
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené
Jak správně zkrátit dovolenou
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Změna a navýšení výměry dovolené
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Nárok na dovolenou
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem

Související otázky a odpovědi

Výpočet dovolené po DPN a snížení úvazku
Krácení dovolené při uzavření provozoven státem
Souvislé čerpání dovolené
Dovolená
Krácení dovolené, pracovní úraz
Krácení dovolené dlouhodobě nemocnému zaměstnanci
Krácení dovolené
Krácení dovolené
Krácení dovolené a ošetřovné
Dovolená v den svátku podle novely zákoníku práce
Neomluvená absence zaměstnance
Roční výměr dovolené u DPP a DPČ
Převádění dovolené
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou k 31. 12. běžného roku
Dohoda o provedení práce a dovolená po skončení pracovního poměru
Stávka a její vliv na dovolenou
Výpočet dovolené po rodičovské, mateřské a rodičovské dovolené
Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Nárok na dovolenou při částečném uvazku
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související komentovaná judikatura

Okamžité zrušení pracovního poměru a krácení dovolené

Související judikáty

Krácení dovolené