Čerpání dovolené v den svátku v příkladech

Vydáno: 14 minut čtení

V souvislosti s novelou zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP“), nabyla od 1. 1. 2021 účinnosti významná a pro někoho možná i kontroverzní novinka s podstatným dopadem na praxi. Touto novinkou je výslovné zakotvení možnosti čerpat při splnění určitých podmínek dovolenou i v den svátku. Došlo ke změně, resp. doplnění pravidla obsaženého v § 219 odst. 2 ZP, které ve znění do 31. 12. 2020 stanovilo, že „připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené.“ Účelem tohoto příspěvku je vyložit dopady nové právní úpravy a ilustrovat je na praktických příkladech.

Jak tomu bylo do konce roku 2020

Výše citované pravidlo stanovené v § 219 odst. 2 ZP nečinilo žádné větší problémy ve vztahu k běžnému pracovnímu týdnu od pondělí do pátku. V těchto případech byl dopad svátku na případné čerpání dovolené v daném týdnu jednoduše takový, že zaměstnanec nemohl za den svátku přijít o žádný den dovolené, byť dovolenou i v den svátku fakticky čerpal. Složitější situace však vyvstávaly u zaměstnanců, u nichž ZP umožňuje nařídit práci i na den svátku [§ 91 odst. 4 ZP]. Problém se týkal zejména zaměstnanců v nepřetržitých provozech, neboť pokud namísto práce rozvržené na den svátku chtěli čerpat dovolenou, nezbývalo zpravidla než tento požadavek řešit změnou rozvrhu a „prohozením směn“ mezi zaměstnanci. Některé názory připouštěly v těchto případech čerpání dovolené v den svátku, nebyly však v aplikační praxi jednoznačně přijímány.

V čem spočívá změna právní úpravy od 1. 1. 2021

Ve snaze přiblížit právní úpravu požadavkům praxe došlo k doplnění výše citovaného § 219 odst. 2 ZP o novou část věty za středníkem, která stanoví, že pravidlo o nezapočítávání dne svátku do dovolené „neplatí v případě, kdy zaměstnanec by byl jinak povinen v den svátku směnu odpracovat podle § 91 odst. 4 a čerpání dovolené v tento den bylo určeno na jeho žádost.“

Důvodová zpráva uvedenou změnu vysvětluje tak,

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Dovolená za odpracované dny
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Výkon práce pro účely dovolené
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas

Související články

Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Dovolená od 1. 1. 2021
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Nová právní úprava dovolené
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Co přináší novela zákoníku práce
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Nová právní úprava dovolené
Dovolená od 1. 1. 2021
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Nárok na dovolenou
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Dovolená a svátek
Dovolená a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 2. část

Související otázky a odpovědi

Nárok na dovolenou
Převádění dovolené
Čerpání dovolené
Čerpání dovolené v den nástupu do zaměstnání
Převod dovolené do dalšího roku
Dovolená v den svátku podle novely zákoníku práce
Dovolená a čerpání náhradního volna v roce 2021
Souvislé čerpání dovolené
Správné čerpání ŘD při zkracujícím se úvazku
Dovolená 2 týdny v celku
Zrušení dovolené zaměstnavatelem
Čerpání dovolené v rozsahu kratším než 1/2 směny
Výklad ustanovení zákoníku práce k písemné žádosti zaměstnance o převedení dovolené do dalšího roku
Přečerpaná dovolená z důvodu snížení úvazku
Čerpání dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou
Nárok na dovolenou po čerpání mateřské dovolené a placené svátky
Dohoda o provedení práce a dovolená po skončení pracovního poměru
Dohoda o provedení práce a průběžné čerpání dovolené
Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené
Výpočet dovolené po rodičovské, mateřské a rodičovské dovolené

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník