Změna a navýšení výměry dovolené

Vydáno: 13 minut čtení

I když úprava dovolené účinná od 1. 1. 2021 nepřinesla žádnou změnu ustanovení týkajících se výměry dovolené, nové počítání dovolené na hodiny přece jen určité změny přináší. V tomto článku proto představím případy, kdy dochází ke změně výměry dovolené v rámci trvání pracovního poměru během téhož kalendářního roku, a vysvětlení, jak si s touto změnou poradit při počítání dovolené na hodiny. Bude představena jak „povinná“ změna výměry dovolené přímo ze zákona, tak navýšení výměry dovolené, které poskytuje svým zaměstnancům velká část zaměstnavatelů jako benefit.

Základní výměra dovolené

Minimální výměra dovolené stále činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce. Vyšší výměru dovolené za kalendářní rok mají podle zákoníku práce pouze dvě skupiny zaměstnanců:

  • 5 týdnů mají zaměstnanci odměňovaní platem (zaměstnanci ve „veřejné sféře“ podle § 109 odst. 3 zákoníku práce),
  • 8 týdnů mají pedagogičtí pracovníci a akademičtí pracovníci vysokých škol.

Stejných 5 týdnů dovolené mají i státní zaměstnanci ve služebním poměru (podle služebního zákona), jejichž dovolená se taktéž řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce.

Změna výměry dovolené ze zákona

Ke změně výměry dovolené v rámci trvání pracovního poměru dochází povinně ze zákona téměř výhradně ve školství. Z nepedagogického pracovníka se v průběhu téhož kalendářního roku může stát pedagogický pracovník a někdy i naopak. Stejně tak z neakademického pracovníka se může stát akademický pracovník vysoké školy.

Taková změna má přitom zásadní dopad na základní výměru dovolené. Nepedagogický či neakademický pracovník odměňovaný platem má 5 týdnů a odměňovaný mzdou 4 týdn

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená za kalendářní rok
Výměra dovolené
Dovolená za odpracované dny
Poměrná část dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Výměra dovolené
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas

Související články

Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Dovolená od 1. 1. 2021
Inspekce práce a dovolená
Nová právní úprava dovolené
Krácení dovolené v roce 2021
Dodatková dovolená v příkladech
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Co přináší novela zákoníku práce
Nová právní úprava dovolené
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Nárok na dovolenou
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené
Jak správně zkrátit dovolenou
Otázky a odpovědi k dovolené

Související otázky a odpovědi

Dovolená v den svátku podle novely zákoníku práce
Nárok na dovolenou při zkrácení úvazku
Roční výměr dovolené u DPP a DPČ
Převádění dovolené
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou k 31. 12. běžného roku
Dohoda o provedení práce a dovolená po skončení pracovního poměru
Stávka a její vliv na dovolenou
Výpočet dovolené po rodičovské, mateřské a rodičovské dovolené
Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Nárok na dovolenou při částečném uvazku
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Nárok na dovolenou
Čerpání dovolené
Vznik nároku na dovolenou u DPČ
Nárok na dovolenou
Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Dovolená před nástupem na mateřskou dovolenou
Dovolená při změně zaměstnání v průběhu téhož roku

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
234/2014 Sb. o státní službě