Přečerpaná dovolená a skončení pracovního poměru

Plné znění otázky

Zaměstnanec ukončil pracovní poměr dohodou na začátku měsíce. V tomto měsíci nedosáhl nezabavitelné částky. Mohu mu srazit ze mzdy náhradu za přečerpanou dovolenou? Kromě toho má uzavřen se zaměstnavatelem dodatek, že se bude podílet na výdajích za stravné a ubytování. Částka na tyto výdaje je mu pravidelně srhávána ze mzdy. Mohu i v tomto případě srazit tyto výdaje?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výkon práce pro účely dovolené
Čerpání dovolené
Výměra dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Úmrtí blízké osoby
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Délka pracovní doby (obecně)

Související články

Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Dovolená od 1. 1. 2021
Dovolená a svátek
Inspekce práce a dovolená
Neplacené volno ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená z důvodu snížení úvazku
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Exekuce
Přečerpání dovolené
Proplacení dovolené
Stará dovolená vs Kurzarbeit
Neomluvená absence zaměstnance
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Čerpání řádné dovolené při uzavření poboček kvůli koronaviru
Krácení dovolené z důvodu pracovní neschopnosti
Krácení dovolené při uzavření provozoven státem
Nárok na dovolenou v roce 2021
Odměna jednatele při čerpání dovolené
Krácení dovolené z důvodu částečné nezaměstnanosti

Související předpisy

§ 222. 4 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce