Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"

Vydáno: 15 minut čtení

Nová úprava dovolené účinná od 1. 1. 2021 přinesla i změny ve výpočtu a v čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou zaměstnankyně. Původní právní úprava účinná do 31. 12. 2020 se této situaci věnovala na dvou místech: i) krácení dovolené a ii) čerpání dovolené. Rodičovská dovolená byla jednou z překážek v práci, která se pro účely dovolené neposuzovala jako výkon práce. Když však zaměstnankyně požádala o čerpání dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na její mateřskou dovolenou, zaměstnavatel musel zaměstnankyni vyhovět a umožnit jí dovolenou čerpat. Takto vyčerpaná dovolená již ovšem nemohla být následně kvůli čerpání rodičovské dovolené krácena. To v praxi vedlo k tomu, že většina zaměstnankyň svou dovolenou v tuto dobu skutečně čerpala.

Poznámka:

Zpravidla zcela stejně se chovala a bude chovat i dovolená zaměstnance-otce, který by čerpal rodičovskou dovolenou po dobu, po kterou by byla zaměstnankyně-matka oprávněna čerpat svou mateřskou dovolenou. Zaměstnanec-otec totiž nikdy formálně nečerpá mateřskou dovolenou – ta kvůli svému názvu „mateřská“ přísluší jen matkám. Zaměstnanec-otec proto vždy čerpá jen rodičovskou dovolenou, a to již od okamžiku narození dítěte. Po prvních 22 týdnů (při vícečetném otcovství 31 týdnů) své rodičovské dovolené má však stejné výhody jako zaměstnankyně na mateřské dovolené.

Autor textu nechce nijak diskriminovat zaměstnance-otce, pouze pro snadnější pochopitelnost textu zjednodušeně píše o mateřské dovolené zaměstnankyň, přičemž jak je vysvětleno výše, totéž platí i v případě, že po stejnou dobu bude zaměstnanec-otec čerpat rodičovskou dovolenou.

Nová úprava dovolené ponechala zaměstnankyním právo, aby mohly dovolenou čerpat bezprostředně poté, co jim skončí mateřská dovolená. Bylo však zrušeno krácení dovolené za překážky v práci, a to včetně rodičovské dovolené. To neznamená, že by nárok na dovolenou vznikal plně i za dobu rodičovské dovolené. Původní krácení dovolené za rodičovskou dovolenou do nové úpravy dovolené proniklo jakýmisi zadními vrátky. Rodičovská dovolená je nově zařazena mezi doby, které se jako odpracované počítají jen někdy, a ne vždy v plném rozsahu.

Posouzení jednotlivých dob

Nárok na dovolenou nově závisí od skutečně odpracovaných hodin, přesněji celých odpracovaných týdenních pracovních dob zaměstnance v daném kalendářním roce. Za odpracovanou dobu pro účely dovolené se však počítají i některé doby, kdy zaměstnanec nepracuje. Zaměřme se teď na ty, které nastávají při čerpání dovolené zaměstnankyně mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou:

  • mateřská dovolená – považuje se plně za výkon práce,
  • čerpání dovolené – považuje se

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba

Související články

Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Dovolená od 1. 1. 2021
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Nová právní úprava dovolené
Sociální zabezpečení studentů
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Mateřská a rodičovská dovolená v roce 2016
Mateřská a rodičovská dovolená a sociální zabezpečení
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Nárok na dovolenou
Jak správně zkrátit dovolenou
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související otázky a odpovědi

Čerpání dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou
Nárok na dovolenou po čerpání mateřské dovolené a placené svátky
Nárok na dovolenou - žena na mateřské a rodičovské dovolené
Žena na další mateřské dovolené
Nárok na řádnou dovolenou
Zaměstnání v době rodičovské dovolené
Krácení dovolené
Ošetřovné
Krácení dovolené a ošetřovné
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Krácení dovolené z důvodu nemoci – pracovní poměr na dobu určitou
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Pracovní doba 2,5 dne v týdnu
Otec na mateřské a rodičovské dovolené
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Mateřská dovolená 2. dítě
Čerpání dovolené