Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou

Vydáno: 13 minut čtení

Dle ustanovení § 142 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP“), je zaměstnavatel při měsíčním vyúčtování mzdy nebo platu povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách. V praxi se tento dokument označuje nejčastěji jako „výplatní páska“. Vedle povinných náležitostí uvádějí ovšem zaměstnavatelé na výplatní pásce též další údaje vztahující se k danému kalendářnímu měsíci – výši cestovních náhrad, různých benefitních plnění (příspěvků na soukromé životní pojištění nebo penzijní připojištění a nově například takzvaného stravenkového paušálu) a v neposlední řadě údaj o předpokládaném právu zaměstnance na dovolenou za kalendářní rok.

Účel informace

Účel informace o předpokládaném právu zaměstnance na dovolenou za kalendářní rok je zřejmý – aby měl zaměstnanec představu o tom, jakého práva na dovolenou za kalendářní rok může za splnění zákonem stanovených podmínek dosáhnout, a v jakém rozsahu může tedy dovolenou čerpat. Zaměstnanec si musí být vědom, tím spíše na začátku pracovního poměru nebo příslušného kalendářního roku, že jde právě a jen o předpoklad, ke kterému směřuje, nikoliv o jistotu, že mu takové právo skutečně nakonec vznikne. V průběhu kalendářního roku se z výplatní pásky dozvídá, kolik z dovolené za kalendářní rok už vyčerpal a kolik mu případně ještě zbývá.

Jak tomu bylo v roce 2020

Do konce roku 2020 uváděl zaměstnavatel předpokládané právo zaměstnance na dovolenou za kalendářní rok ve dnech. Vycházel přitom z toho, kolik pracovních dnů připadá zaměstnanci dle rozvržení pracovní doby na týden. U zaměstnanců s rovnoměrným rozvržením pracovní doby se stejným počtem pracovních dnů v týdnu to nebyl zpravidla žádný problém. Pro zaměstnance s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby se řídil zaměstnavatel pravidlem obsaženým v ustanovení § 213 odst. 4 ZP, ve znění účinném do 31. 12. 2020, a počítal průměrný počet pracovních dnů připadajících na týden podle rozvržení jejich pracovní doby.

Na výplatní pásce se tak zaměstnanci běžně setkávali s čísly jako 25 dnů (předpokládané právo na dovolenou za kalendářní rok u zaměstnance s pětidenním pracovním týdnem pracu

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Dovolená za odpracované dny
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Čerpání dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Dovolená za odpracované dny
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Dovolená od 1. 1. 2021
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Nová právní úprava dovolené
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Dovolená od 1. 1. 2021
Nová právní úprava dovolené
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Nárok na dovolenou
Co přináší novela zákoníku práce
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Dovolená a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 2. část
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Otázky a odpovědi k dovolené

Související otázky a odpovědi

Čerpání dovolené v rozsahu kratším než 1/2 směny
Nárok na dovolenou
Nárok na dovolenou
Dovolená 2 týdny v celku
Dovolená v den svátku podle novely zákoníku práce
Dovolená a čerpání náhradního volna v roce 2021
Výpočet dovolené v roce 2021
Nárok na dovolenou
Dovolená
Krácení dovolené dlouhodobě nemocnému zaměstnanci
Dovolená při překrývání mateřské a rodičovské dovolené
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou - mateřská a rodičovská dovolená
Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Práce na směny - dovolená
Zrušení dovolené zaměstnavatelem
Nárok na dovolenou při částečném uvazku
Výpočet nároku na dovolenou po mateřské
Výklad ustanovení zákoníku práce k písemné žádosti zaměstnance o převedení dovolené do dalšího roku
Nárok na dovolenou při zkrácení úvazku

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce