Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou

Vydáno: 13 minut čtení

Dle ustanovení § 142 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP“), je zaměstnavatel při měsíčním vyúčtování mzdy nebo platu povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách. V praxi se tento dokument označuje nejčastěji jako „výplatní páska“. Vedle povinných náležitostí uvádějí ovšem zaměstnavatelé na výplatní pásce též další údaje vztahující se k danému kalendářnímu měsíci – výši cestovních náhrad, různých benefitních plnění (příspěvků na soukromé životní pojištění nebo penzijní připojištění a nově například takzvaného stravenkového paušálu) a v neposlední řadě údaj o předpokládaném právu zaměstnance na dovolenou za kalendářní rok.

Účel informace

Účel informace o předpokládaném právu zaměstnance na dovolenou za kalendářní rok je zřejmý – aby měl zaměstnanec představu o tom, jakého práva na dovolenou za kalendářní rok může za splnění zákonem stanovených podmínek dosáhnout, a v jakém rozsahu může tedy dovolenou čerpat. Zaměstnanec si musí být vědom, tím spíše na začátku pracovního poměru nebo příslušného kalendářního roku, že jde právě a jen o předpoklad, ke kterému směřuje, nikoliv o jistotu, že mu takové právo skutečně nakonec vznikne. V průběhu kalendářního roku se z výplatní pásky dozvídá, kolik z dovolené za kalendářní rok už vyčerpal a kolik mu případně ještě zbývá.

Jak tomu bylo v roce 2020

Do konce roku 2020 uváděl zaměstnavatel předpokládané právo zaměstnance na dovolenou za kalendářní rok ve dnech. Vycházel přitom z toho, kolik pracovních dnů připadá zaměstnanci dle rozvržení pracovní doby na týden. U zaměstnanců s rovnoměrným rozvržením pracovní doby se stejným počtem pracovních dnů v týdnu to nebyl zpravidla žádný problém. Pro zaměstnance s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby se řídil zaměstnavatel pravidlem obsaženým v ustanovení § 213 odst. 4 ZP, ve znění účinném do 31. 12. 2020, a počítal průměrný počet pracovních dnů připadajících na týden podle rozvržení jejich pracovní doby.

Na výplatní pásce se tak zaměstnanci běžně setkávali s čísly jako 25 dnů (předpokládané právo na dovolenou za kalendářní rok u zaměstnance s pětidenním pracovním týdnem pracu

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Dovolená za odpracované dny
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Čerpání dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas

Související články

Dovolená od 1. 1. 2021
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Nová právní úprava dovolené
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Dovolená od 1. 1. 2021
Co přináší novela zákoníku práce
Nárok na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Nová právní úprava dovolené
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Dovolená a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 2. část
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související otázky a odpovědi

Čerpání dovolené v rozsahu kratším než 1/2 směny
Posuzování nároku na dovolenou
Dovolená po mateřské dovolené
Nárok na dovolenou po mateřské dovolené
Nárok na dovolenou navazující na mateřskou dovolenou při polovičním úvazku
Převod dovolené z roku 2020 se změnou týdenní pracovní doby
Dovolená od roku 2021 - výpočet nároku
Správné čerpání ŘD při zkracujícím se úvazku
Výpočet dovolené dle nástupu během roku
Přechod z pracovní smlouvy na smlouvu o výkonu funkce jednatele
Výpočet dovolené na rok 2022
Čerpání dovolené v den nástupu do zaměstnání
Převod dovolené do dalšího roku
Nárok na dovolenou
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci
Dovolená zaměstnance po výkonu veřejné funkce
Nárok na dovolenou po neplaceném volnu RD
Posouzení OČR pro účely výpočtu dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená ve svátek