Odpracovaná doba pro účely dovolené

Vydáno: 17 minut čtení

Právo na dovolenou za kalendářní rok 2021 (a nadcházející roky) je nově vyjádřeno jako „X“ hodin dovolené. Pro výši práva na dovolenou je přitom určující zaměstnancova výměra dovolené za příslušný kalendářní rok, délka jeho stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby (dále jen „TPD“) a počet celých násobků TPD odpracovaných zaměstnancem v příslušném kalendářním roce. Při výpočtu dovolené lze postupovat podle následujícího univerzálního vzorce: počet celých odpracovaných TPD/52 × TPD × výměra dovolené (výsledek vždy zaokrouhlíme na celé hodiny nahoru). Počet celých odpracovaných TPD za příslušný kalendářní rok se zjistí tak, že se celkový počet hodin odpracovaných zaměstnancem pro účely dovolené vydělí jeho TPD a výsledek se zaokrouhlí na celé číslo dolů (tj. za odpracování jen části TPD právo na dovolenou nevznikne). Zaměstnavatel tedy musí mít jasno v tom, co do odpracované doby pro účely dovolené započíst, a co nikoliv.

Do odpracované doby pro účely dovolené se pochopitelně započte veškerá doba odpracovaná zaměstnancem v rámci rozvržených směn. Naopak práce přesčas se, stejně jako tomu bylo do 31. 12. 2020, nezapočte, protože se jedná o práci konanou nad stanovenou TPD a mimo rámec rozvrhu směn [viz § 78 odst. 1 písm. i) zákoníku práce]. To platí i v případě tzv. skrytých přesčasů, kdy zaměstnavatel v rámci vyrovnávacího období rozvrhne do směn více hodin, než kolik v průměru odpovídá stanovené TPD zaměstnance (např. v rámci 26týdenního vyrovnávacího období zaměstnanci se stanovenou TPD v délce 37,5 hodin týdně chybně rozvrhne do směn 1 050 hodin místo 975 hodin). Upozorňujeme, že takovýto postup je v rozporu se zákoníkem práce, a zaměstnavateli hrozí postih za přestupek od oblastního inspektorátu práce. Do odpracované doby pro účely dovolené se rovněž nezapočte doba, po kterou zaměstnanec držel pracovní pohotovost, ledaže v této době konal práci (viz § 95 odst. 3 zákoníku práce). Mnohdy však půjde o výkon přesčasové práce, tudíž se tato doba do odpracované doby pro účely dovolené beztak nezapočte. Stejně tak se nezapočte doba přestávek v práci na jídlo a oddech, která není součástí pracovní doby zaměstnance (viz § 88 odst. 4 zákoníku práce).

Pokud zaměstnanec směnu nebo její část neomluveně zameškal (měl tzv. áčko), do odpracované doby pro účely dovolené se takto zameškaná doba samozřejmě nezapočte. Zaměstnanci tak v některých případech vznikne právo na méně hodin dovolené z důvodu odpracování menšího množství celých násobků jeho TPD. Nadto může zaměstnavatel přistoupit ke krácení dovolené, pokud zaměstnanec neomluveně zameškal celou směnu, případně v příslušném kalendářním roce neomluveně zameškal části směn, které v součtu dosahují celé směny (viz § 223 zákoníku práce).

Zápočet náhradních dob do odpracované doby pro účely dovolené

Do odpracované doby pro účely dovolené se, stejně jako tomu bylo do 31. 12. 2020, započt

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výměra dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Dovolená za odpracované dny
Poměrná část dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Čerpání dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Délka pracovní doby (obecně)

Související články

Dovolená od 1. 1. 2021
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Dovolená od 1. 1. 2021
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Co přináší novela zákoníku práce
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Nárok na dovolenou
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Nová právní úprava dovolené
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Dovolená a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 2. část
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené
Jak správně zkrátit dovolenou

Související otázky a odpovědi

Dovolená po mateřské dovolené
Nárok na dovolenou při částečném uvazku
Nárok na dovolenou
Nárok na dovolenou
Dovolená před nástupem na mateřskou dovolenou
Nástup na druhou mateřskou dovolenou a nárok na dovolené
Výpočet dovolené po DPN a snížení úvazku
Nárok na dovolenou za rok 2022 (MD a změna úvazku)
Nárok na dovolenou muže na MD
Výpočet dovolené dle nástupu během roku
Přechod z pracovní smlouvy na smlouvu o výkonu funkce jednatele
Dovolená 2021
Proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2021
Čerpání dovolené v roce 2021
Nárok na dovolenou
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci
Dovolená zaměstnance po výkonu veřejné funkce
Nárok na dovolenou po neplaceném volnu RD
Posouzení OČR pro účely výpočtu dovolené
Čerpání dovolené v rozsahu kratším než 1/2 směny

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání
133/2020 Sb. o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
131/2000 Sb. o hlavním městě Praze