Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru

Plné znění otázky

Zaměstnankyně pracovala od počátku kalendářního roku do 13. 4. 2020 na pozici vedoucí oddělení. Od 14. 4. 2020 nastoupila na mateřskou dovolenou a ke stejnému datu tj. ke 14. 4. 2020 došlo dodatkem ke smlouvě ke změně pracovního zařazení na pozici zástupce vedoucího a dohodou o mzdě i ke změně měsíční mzdy (vedoucí oddělení vykonávala zaměstnankyně jako zástup za rodičovskou). Smlouva byla uzavřena na dobu určitou a skončila dne 19. 10. 2020. Jaký průměrný výdělek bude použit pro výpočet proplacené dovolené. Je přípustné použítí průměru dosaženého před nástupem na mateřskou s ohledem na skutečnost, že se nejedná o čerpání, ale proplacení dovolené? Nebo bude použit pravděpodobný průměrný výdělek pro pracovní zařazení v době ukončení pracovního poměru. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Jak správně zkrátit dovolenou
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020

Související otázky a odpovědi

Paušální daň
Noční práce
Dodatek k dohodě o provedení práce
Retenční bonus - zahrnutí do průměru pro dovolenou
Navýšení mzdy
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Přečerpaná dovolená z důvodu snížení úvazku
Nedostatek dovolené na celozávodní dovolenou
Náhrada mzdy za dovolenou při změně délky směny
Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené
Neproplacená dovolená
Dovolená při dlouhodobé pracovní neschopnosti / Zvýšení minimální mzdy a plat obchodního zástupce
Proplacení dovolené
Neplacené volno
Průměrný čistý měsíční výdělek
Stanovení průměrné mzdy a případné započítání pohotovosti
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Výpočet odstupného
Průměrný hodinový výdělek u dohod
Pravděpodobný výdělek - hodinový/měsíční u dohod (DPP, DPČ)

Související předpisy

§ 222. 1, 3 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 355 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce