Krácení dovolené

Plné znění otázky

Zaměstnanec má nemoc od 10. 5. 2016 do 24. 5. 2017, dne 24. 5. 2017 zároveň ukončen pracovní poměr. Nárok na dovolenou v 2016 je 25 dnů, 10 dnů vybráno do května 2016. Kolik pokrátím a bude mít nárok na dovolenou v nárok v 2017?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu

Související články

Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Jak správně zkrátit dovolenou
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Otázky a odpovědi k dovolené
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Inspekce práce a dovolená
Dovolená a svátek

Související otázky a odpovědi

Výpočet dovolené
Dovolená
Výpočet dovolené za odpracované dny
Krácení dovolené
Krácení dovolené za nemoc
Nárok na dovolenou
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou k 31. 12. běžného roku
Dovolená po mateřské dovolené
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou navazující na mateřskou dovolenou při polovičním úvazku
Přečerpaná dovolená
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci
Dovolená po mateřské dovolené
Výpočet dovolené po rodičovské, mateřské a rodičovské dovolené
Výpočet nároku na dovolenou po mateřské
Nárok na dovolenou při zkrácení úvazku
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Výpočet dovolené po DPN a snížení úvazku
Výpočet dovolené dle nástupu během roku

Související předpisy

§ 223 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce