Přečerpaná dovolená z důvodu snížení úvazku

Plné znění otázky

Dobrý den, jeden z našich zaměstnanců požádal od 1. 10. 2023 o snížení úvazku, čemuž jsme vyhověli. S ohledem na snížení úvazku jsme přepočítali nárok na dovolenou a došli ke zjištění, že zaměstnanec má přečerpaný nárok o 11 hodin. Vznesla jsem dotaz na našeho poskytovale mzdového programu, zda program provede srážku automaticky na konci roku, kdy budeme s jistotou znát skutečný nárok. Bylo mi zodpovězeno, že finanční vyrovnání dovolené je přípustné pouze při skončení pracovního poměru, že se v tomto případě přečerpaná dovolená při přechodu do následujícího roku automaticky odečte z nového nároku pro rok 2024. Dle mého názoru je však tento postup chybný a nelze jím vzniklou situaci řešit. Mohla bych Vás poprosit o potvrzení, eventuálně vyvrácení reakce poskytovatele mzdového programu? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Dovolená za kalendářní rok
Výkon práce pro účely dovolené
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Úmrtí blízké osoby

Související články

Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Nový svátek v roce 2016
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Darování krve a krevní plazmy
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Co přináší novela zákoníku práce
Nárok na dovolenou
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Nová právní úprava dovolené

Související otázky a odpovědi

Doplňující otázka k - Práce přesčas ve státní svátek
Opravné položky k pohledávkám - doplnění ID: 25166
Doplnění dotazu "Vynětí příjmů z Německa" (ID 21466, DAUCID 20746)
Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené
Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Nedostatek dovolené na celozávodní dovolenou
Náhrada mzdy za dovolenou při změně délky směny
Neproplacená dovolená
Proplacení dovolené
Navýšení mzdy
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Práce ve svátek
Retenční bonus - zahrnutí do průměru pro dovolenou
Doprovod k lékaři
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Práce přesčas ve státní svátek
Pracovní volno s náhradou mzdy
Refundace ušlé mzdy volby 2023

Související předpisy

§ 147, 222 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce