Příplatek za přesčas u zkráceného pracovního poměru

Plné znění otázky

Máme zaměstnaného zaměstnance na 30 hodinový týdenní úvazek. Jedná se o nerovnoměrné rozvrhování pracovní doby. Práce je přidělována během celého týdne. Během vyrovnávacího období (máme stanoveno na 26 týdnů) má zamec převážně přesčasové hodiny v jednotlivých měsících. Má nárok na příplatek za přesčas, když se jedná o tento zkrácený úvazek? Když by přesčasové hodiny přesáhly 40 hodinový úvazek musí být zaplacen příplatek za přesčas? Řeší se to během vyrovnávacího období nebo až na konci vyrovnávacího období? Kolik hodin ročně může mít zamec maximálně přesčasových hodin?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Dvakrát podepsané prohlášení poplatníka
Výpověď pracovní smlouvy
Výpočet dovolené po DPN a snížení úvazku
Práce přesčas ve státní svátek
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Práce přesčas a její proplacení
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Délka pracovní doby
Práce ve svátek
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Konto pracovní doby a neplacené volno
Vrácení mzdy za neodpracované dny
Práce přesčas - stanovení maximální výše
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Příplatek za noční a odpolední směnu
Práce ve svátek
Školení zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou
Práce na částečný úvazek a práce konaná nad týdenní pracovní dobu a její odměňování v měsíci

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Nový svátek v roce 2016

Související pracovní situace

Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Práce přesčas při práci ve svátek
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby

Související předpisy

§ 93 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce