Odchod do starobního důchodu

Základní informace

Starobním důchodem se zde rozumí tzv. řádný starobní důchod, tj. takový, na který vzniká nárok k datu dosažení důchodového věku. Jde o dávku, která má kompenzovat snížení nebo ztrátu schopnosti vykonávat soustavnou výdělečnou činnost, která je u většiny osob způsobena úbytkem sil v důsledku pokročilého věku.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do invalidního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do invalidního důchodu
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas

Související články

Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2023
Daňové aktuality
Odpovědnost za přeplatky v důchodovém pojištění
Takzvaná hornická novela zákona o důchodovém pojištění
Změna pravidel zvýšení důchodů
Daňové aktuality
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Řízení o změně důchodu a jeho specifika z pohledu veřejného ochránce práv a soudní judikatury
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016
Příjemci důchodu a zdravotní pojištění
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Výdělečná činnost při pobírání důchodu
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023

Související otázky a odpovědi

Starobní důchod
Přesluhování při pobírání starobního důchodu přeměněného z invalidního důchodu
Invalidní důchod pro OSVČ
Předčasný důchod
Zaměstnání invalidního důchodce třetího stupně
Důchod Slováka - práce v SR i ČR
Dosažení důchodového věku bez přiznání důchodu a dopočet do MVZ
Odchod do důchodu
Vyplnění ELDP
Vyloučené doby pro ELDP
Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Výpočet důchodu
Mimořádné studium tzv. nultého ročníku vysoké školy jako náhradní doba důchodového pojištění
Hornický důchod
ELDP a DPČ
Zálohy u licenčních poplatků
OSVČ - vedlejší činnost a zálohy na sociální pojištění v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
ELDP za rok 2019
Vyplnění evidenčního listu