Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska

Plné znění otázky

Máme zaměstnance ze Slovenska, který vykonává souběžně zaměstnání v ČR i v SR. Dle formuláře A1 spadají odvody sociálního a zdravotního pojištění na Slovensko. Může podepsat v ČR prohlášení poplatníka, když má současně na Slovensku podepsaný obdobný formulář, který umožňuje slevu na poplatníka (daňovníka) na Slovensku?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Vyloučené doby pro ELDP
Výpočet nároku na dovolenou
Druh práce uváděný v pracovní smlouvě
Sociální a zdravotní pojištění z funkční odměny předsedy představenstva
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Student a zdravotní a sociální pojištění
Příjmy fyzické osoby z působení na Maltě
Jednatel českého s.r.o., trvalé bydliště v EU
Příjem na základě pracovní smlouvy
Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a zdanění
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Sleva na pojistném u dlužníka
Zdanění příjmu z USA
Odměny členů orgánů právnických osob
Daňová uznatelnost pojistného u vyslaného pracovníka
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Paušální daň
Odchodné - strážník městské policie
SVJ a odměna členům výboru
Přihláška na OSSZ a ZP
Cizinec smlouva ČR, IČO v Chorvatsku

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Daňové aktuality
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
"Státní kategorie" zdravotního pojištění v číslech a souvislostech
Zdravotní pojištění - souběžná zaměstnání a minimální vyměřovací základ zaměstnance
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a osoby zdravotně znevýhodněné

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
100/2003 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích