Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska

Plné znění otázky

Máme zaměstnance ze Slovenska, který vykonává souběžně zaměstnání v ČR i v SR. Dle formuláře A1 spadají odvody sociálního a zdravotního pojištění na Slovensko. Může podepsat v ČR prohlášení poplatníka, když má současně na Slovensku podepsaný obdobný formulář, který umožňuje slevu na poplatníka (daňovníka) na Slovensku?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
"Státní kategorie" zdravotního pojištění v číslech a souvislostech
Zdravotní pojištění - souběžná zaměstnání a minimální vyměřovací základ zaměstnance
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a osoby zdravotně znevýhodněné
Daňové aktuality
Příjemci důchodu a zdravotní pojištění
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Vyloučené doby pro ELDP
Výpočet nároku na dovolenou
Druh práce uváděný v pracovní smlouvě
Sociální a zdravotní pojištění z funkční odměny předsedy představenstva
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Příjem na základě pracovní smlouvy
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Jednatel českého s.r.o., trvalé bydliště v EU
Poukázky od zaměstnavatele - zdanění, pojištění
Student a zdravotní a sociální pojištění
Příjmy fyzické osoby z působení na Maltě
Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví
Odměny členů statutárních orgánů
Zdanění příjmu z USA
Daňová uznatelnost pojistného u vyslaného pracovníka
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Paušální daň
Odchodné - strážník městské policie
SVJ a odměna členům výboru

Související předpisy

100/2003 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
586/1992 Sb. o daních z příjmů