320/2018 Sb. , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Schválený:
320/2018 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. prosince 2018,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen "zákon"):
 
§ 1
(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 za kalendářní měsíc částku:
I--------------------------------I------------I
I  Počet osob v rodině podle  I   Kč   I
I   § 7 odst. 5 zákona    I      I
I--------------------------------I------------I
I jedna             I  2 050  I
I--------------------------------I------------I
I dvě              I  2 805  I
I--------------------------------I------------I
I tři              I  3 668  I
I--------------------------------I------------I
I čtyři a více          I  4 424  I
I--------------------------------I------------I
(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 za kalendářní měsíc:
I--------------------------------I------------I
I  Počet osob v rodině podle  I   Kč   I
I   § 7 odst. 5 zákona    I      I
I--------------------------------I------------I
I jedna             I   781  I
I--------------------------------I------------I
I dvě              I  1 068  I         
I--------------------------------I------------I
I tři              I  1 397  I
I--------------------------------I------------I
I čtyři a více          I  1 727  I
I--------------------------------I------------I
 
§ 2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 pro
a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:
I----------------I-----------------------------------------------------------I
I Počet osob   I Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč I
I v rodině podle I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I § 7 odst. 5  I  Praha  I více než I 50 000 - I 10 000 - I do 9 999 I
I zákona     I      I 100 000 I 99 999  I 49 999  I      I
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I jedna     I  8 233  I  6 541  I  6 233  I  5 314  I  5 117  I
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I dvě      I 11 444  I  9 129  I  8 708  I  7 450  I  7 180  I
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I tři      I 15 288  I 12 260  I 11 710  I 10 065  I  9 712  I
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I čtyři a více  I 18 805  I 15 154  I 14 491  I 12 507  I 12 082  I
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:
I----------------I-----------------------------------------------------------I
I Počet osob   I Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč I
I v rodině podle I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I § 7 odst. 5  I  Praha  I více než I 50 000 - I 10 000 - I do 9 999 I
I zákona     I      I 100 000 I 99 999  I 49 999  I      I
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I jedna     I  4 670  I  4 670  I  4 670  I  4 670  I  4 670  I
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I dvě      I  6 661  I  6 661  I  6 661  I  6 661  I  6 661  I
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I tři      I  9 050  I  9 050  I  9 050  I  9 050  I  9 050  I
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I čtyři a více  I 11 268  I 11 268  I 11 268  I 11 268  I 11 268  I
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
 
§ 3
Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2019.
 
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.