Daňové aktuality

Vydáno: 4 minuty čtení

Sociální a zdravotní pojištění, solidární zvýšení daně

Průměrná hrubá mzda roste každý rok, ne jinak je tomu i letos. Od průměrné hrubé mzdy se pak odvozuje všeobecný vyměřovací základ, který slouží nejen pro účely výpočtu sociálního a zdravotního pojištění, ale také například při výpočtu solidárního zvýšení daně. Nařízení vlády č. 260/2019 Sb., které vyšlo ve Sbírce zákonů v prv

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Parametry sociálního pojištění pro rok 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Průměrná mzda a role částky 3 000 Kč ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2019
Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2020
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2023
Zdravotní pojištění a změny od 1. ledna 2022
Platby OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2022
Daňové aktuality
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Společenství vlastníků a zdravotní pojištění
Souběžné činnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Výše záloh OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2021
Dohody a zdravotní pojištění po 1. 1. 2021
Zaměstnavatelé a potvrzení o bezdlužnosti ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění na přelomu let 2020 a 2021 v příkladech

Související předpisy

260/2019 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020
264/2019 Sb. , kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí
256/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
280/2009 Sb. daňový řád

Související otázky a odpovědi

Fyzická osoba - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví
Odměny členů statutárních orgánů
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Student a zdravotní a sociální pojištění
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Smlouva o výkonu funkce do 3 500 Kč a paušální daň
Paušální daň
Odchodné - strážník městské policie
SVJ a odměna členům výboru
Jednatel českého s.r.o., trvalé bydliště v EU
Autorský honorář a pojištění
Ukončení podnikání fyzické osoby
Příjem na základě pracovní smlouvy
Autorský honorář a placení ZP a SP
Zpětné uplatnění daňové ztráty v dodatečném daňovém přiznání a přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
OSVČ - starobní důchodce
Souběh DPP a smlouva o výkonu funkce