Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2019

Vydáno: 7 minut čtení

Pro poskytování náhrady mzdy, platu, eventuálně odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v době prvních 2 týdnů dočasné pracovní neschopnosti (DPN) či karantény budou v roce 2019 platit dále uvedené sazby redukovaného průměrného hodinového výdělku.

Náhrada mzdy, platu či odměny (dále zpravidla náhrada mzdy) přísluší ve výši 60 % jejich výše od čtvrtého pracovního dne (směny), respektive 25. hodiny ve třetí směně (tato neplacená doba se nazývá karenční dobou). O záměru uvedeném v programovém prohlášení vlády poskytovat náhradu mzdy již od prvního dne DPN, a to od 1. 7. 2019, bude Parlament ČR teprve hlasovat. Při karanténě je však tato náhrada mzdy poskytována již od prvního pracovního dne.

Redukovat je nutné průměrný hodinový výdělek (PHV), zjištěný podle ustanovení § 351 a následujících zákoníku práce (dále jen ZP), a to způsobem vycházejícím z právní úpravy denního vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění. Záko

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vlastní svatba
Úmrtí blízké osoby
Prostoj
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související články

Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Nový svátek v roce 2016
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Několik poznámek k valorizaci rent
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Darování krve a krevní plazmy
Nový svátek v roce 2016
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
237/2018 Sb. , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019

Související komentovaná judikatura

Výpověď z pracovního poměru pro porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce

Související otázky a odpovědi

Karanténa a pracovní neschopnost
Náhrada mzdy během DPN
Pracovní neschopnost z důvodu covid-19- karanténa, nemoc
Výpočet mzdy při pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy
Stanovení výše náhrady při změně mzdy
Pracovní úraz
Dohoda o změně pracovní smlouvy
Překážka v práci při hospitalizaci dítěte
Náhrada mzdy za PN, maximální nadlimit
Pracovní neschopnost zaměstnance
Výpočet PN u zaměstnance na úvazek 32 hod/týdně
Sleva na pojistném na sociální zabezpečení
Náhrada mzdy a mimořádný příspěvek při karanténě
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Doprovod k lékaři
Proplacení dovolené
Uzavření hotelu kvůli opatřením proti koronaviru - náhrada mzdy zaměstnanců
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Náhrada odměny u DPČ