Sleva na pojistném na sociální zabezpečení

Plné znění otázky

Jak je to se zápočtem hodin a náhrady mzdy za DPN pro účely slevy na pojistném na sociální zabezpečení u zaměstnanců na zkrácený úvazek dle z. 216/2022Sb.? Nebo je podmínkou nárok dle sjednaného počtu hodn ve smlouvě a pak se splnění dalších podmínek (nepřesáhnutí za měsíc 1,5 násobku průměrné mzdy a za hodinu 1,15násobkuprůměrné mzdy a 138 hodin hodin za měsíc) počítá dle skutečně odpracovaných hodin, a jen odpracovaných? Nebo tam spadají i doby dovolené, svátku, nemoci...?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2019
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2020 v sociální oblasti
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Nový svátek v roce 2016

Související otázky a odpovědi

Končící rodičovská dovolená a výpověď
Výpočet dovolené po DPN a snížení úvazku
Daňový bonus na děti při nemoci
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Náhrada mzdy za pracovní neschopnost po vyčerpání podpůrčí doby u starobního důchodce
Odměny členů orgánů právnických osob
Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené
Pracovní volno s náhradou mzdy
Refundace ušlé mzdy volby 2023
Neproplacená dovolená
Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Výpočet pravděpodobného výdělku
Konto pracovní doby a neplacené volno
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Přečerpaná dovolená z důvodu snížení úvazku
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Práce přesčas ve státní svátek
Náhrada za svátek při neomluvené absenci
Zdanění náhrad při pracovním úrazu

Související předpisy

216/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony