Karanténa a pracovní neschopnost

Plné znění otázky

Jak správně zpracovat mzdy v důsledku nařízení karantény jako mimořádného opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku , když zaměstnanec měl z toho důvodu nařízenou karanténu ve dnech 16. 3. - 18. 3. 2020 od Krajské hygienické stanice. Dále mu byla vystavena neschopenka obvodním lékařem od 19. 3. do 30. 3. 2020. Jedná se o pokračování nebo u karantény se náhrada počítá zvlášť a samostatně se počítá náhrada mzdy za nemoc?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Karanténa a pracovní neschopnost
Odměna při přiznání starobního důchodu
Pracovní neschopnost z důvodu covid-19- karanténa, nemoc
Náhrada mzdy a mimořádný příspěvek při karanténě
Karanténa - náhrada mzdy
Doprovod k lékaři
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus a omezení zakázek
COVID - program antivirus a náhrady odměny jednatele
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Příspěvek Antivirus
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Antivirus A+ 31. 5. 2021
Očkování zaměstnance proti covid-19 a pracovní volno
Neplacené volno - koronavirová pandemie
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Program Antivirus - cukrárna s vlastní výrobou
Náhrada mzdy v době vládních nařízeních
Zaručená mzda při překážkách v práci Antivirus
Pracovní volno s náhradou mzdy

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2019
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2022
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2021
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2020

Související pracovní situace

Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění