Pracovní úraz

Plné znění otázky

Zaměstnankyně měla pracovní úraz v prosinci 2015 s pracovní neschopností. Pracovní smlouvu měla na dobu určitou do 30. 6. 2016. A tímto datem byl pracovní poměr ukončen. Ale pracovní neschopnost v důsledku pracovního úrazu stále trvá. Náhradu za ztrátu na výdělku vypočítávám do 30. 6. 2016, kdy byl pracovní poměr ukončen anebo za celou dobu trvání pracovní neschopnosti, i když už není v pracovním poměru?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Několik poznámek k valorizaci rent
Automobil v pracovněprávních vztazích
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2019
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Komparace právní úpravy náhrady újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání s občanskoprávní úpravou
Průměrná mzda zvyšuje v roce 2023 náhrady za pracovní úrazy
Vyšší náhrada za ztrátu na výdělku
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Pracovní úrazy ve zvláštních případech
S autem do zaměstnání a na pracovní cesty
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Lehkomyslné jednání zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele za újmu
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování

Související otázky a odpovědi

Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Pracovní úraz
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Zaměstnanec u lékaře
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Pracovní úraz v době služební cesty
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Karanténa a pracovní neschopnost
Pracovní neschopnost z důvodu covid-19- karanténa, nemoc
Pracovní neschopnost zaměstnance
Výpočet PN u zaměstnance na úvazek 32 hod/týdně
Výpočet mzdy při pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy
Náhrada za ztrátu na výdělku zaměstnance, který měl pracovní úraz
Náhrada mzdy a mimořádný příspěvek při karanténě
Náhrada mzdy během DPN

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce