JUDr. Bořivoj Šubrt

Jak máme počítat novou lhůtu 3 let u dohledu lékaře na pracovišti, když jsme měli poslední kontrolu - dohled v srpnu 2022? Máme zaměstnance v 1. a 2. kategorii nerizikové a jednoho zaměstnance máme zařazeného do 3. kategorii pro stálou noční práci. 
Vydáno: 13. 06. 2023
V lednu 2023 k nám nastoupil zaměstnanec, který dal ve čtvrtém měsíci výpověď. Po několika dnech v novém zaměstnání ale požádal o návrat do zaměstnání k původnímu zaměstnavateli. Je nutné v tomto případně znovu zaměstnance posílat na vstupní lékařskou prohlídku, pokud tato proběhla u závodního lékaře ani ne půl roku zpět?
Vydáno: 11. 05. 2023
Zaměstnanec v letošním roce v lednu odpracoval dvě směny přesčasů (přesčasy byly proplaceny). První týden v únoru mu bude nařízen další přesčas. Přesčas je nařízen z provozních důvodů - neboť potřebujeme dodat díly našemu stěžejnímu zákazníkovi. Zaměstnanec odmítá jít na tento přesčas. Může být zaměstnanci na základě odmítnutí přesčasu poslán vytýkací dopis? Může mu být udělena absence? Může na základě toho přijít o nenárokovou složku mzdy?
Vydáno: 13. 02. 2023
Od 1.1.2023 k nám nastoupil zaměstnanec na DPP. Je nutné ho poslat na vstupní lékařskou prohlídku?
Vydáno: 07. 01. 2023
Zaměstnanec, má uzavřenou smlouvu na HPP - hodinová mzda, vykonávané práce řidič VZV a nákladního automobilu, dělník na strojovně, lakovně a balírně, montážní dělník, pracovní doba 37,5 hod, místem výkonu práce je provozovna sídliště firmy, pro účely pracovní pozice montážní dělník je místem výkonu práce celá ČR. Cca 2-3x týdně vykonává práce řidiče nákladního automobilu (do Rakouska), zbytek týdne vykonává ostatní práce uvedené ve smlouvě v místě sídliště pracoviště. Dotaz zní, např. pracovní den, ve který vyráží na pracovní cestu do Rakouska, začíná v 6:00, kdy nakládá zboží do kamionu, v 8:00 vyráží, vrací se např. 15:30, tzn. pracovní doba 9,5 hod, u řidičů jsou placené přestávky? Jak tedy proplácet řidiče kamionu když má pracovní dobu 7,5 hod, denně?? Základ mzdy 7,5 hod v hodinové mzdě + 2 hod přesčasu? Nebo z pracovně právního hlediska má být pracovní poměr uzavřen jako 8 hod pracovní doba, aby se „nevyužívalo“ proplácení přesčasů, když většinou půlka týdne jsou cesty do zahraničí, tudíž přesčasy?
Vydáno: 23. 12. 2022
Budeme provozovat pod obcí poštu a pracovnice bude na 40 hodin týdně, ale bude mít dělenou směnu. Bude v 7 třídě, platový stupeň 12. Plat 27.260 Kč, os. hodnocení 5 000 Kč. Jakým způsobem vypočítám výši příplatku za dělenou směnu? Bude mít otevřeno dopoledne a odpoledne, s přerušením 2 až 3 hodiny (ještě se bude domlouvat). Otevřeno bude pondělí až pátek. Jak vypočítám, jaký bude mít příplatek za dělenou směnu? A hlavně v prvním čtvrtletí ( nastoupí od 1. února 2023).
Vydáno: 22. 12. 2022
Kdy jsme povinni odevzdat ci odeslat zaměstnanci zápočtový list, když pracovní poměr končí o víkendu či ve svátek. Akceptuje inspektorát práce pokud odešleme zápočtový list emailem s našim elektronickým podpisem? Či je nutné potvrzení ze strany zaměstnavatele, že převzal?
Vydáno: 22. 12. 2022
Zaměstnanec je zaměstnán na plný úvazek 42 hodin týdně, na pozici prodavače na jednu směnnu-pracovní doba rovnoměrně rozvržená. Od 12. 12. 2022 by chtěl pracovat na zkrácený pracovník úvazek z důvodu mimořádné rodinné události-péče o nemocnou osobu (matku), která bude trvat i v dalších měsících roku 2023. Lze toto z pohledu zaměstnavatele akceptovat a dodatkem smlouvy zkrátit pracovní úvazek již od 12. 12. 2022?
Vydáno: 21. 12. 2022
Zaměstnankyně A je v současné době na RD, která jí končí 11. 2. 2023. Než nastoupila na MD a následně na RD, měla se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu na druh práce "vedoucí střediska". Po dobu nepřítomnosti pracovnice A, vykonává tuto pracovní pozici/funkci pracovnice B, kterou si na tomto místě zaměstnavatel chce ponechat z důvodu lepšího pracovního výkonu oproti zaměstnankyni A. Zaměstnavatel nemá pro pracovnici A jiné místo odpovídající pracovní smlouvě, tedy místo vedoucí střediska, nicméně nabídl jí pracovní pozici, která je stejně platově zařazená, ale pochopitelně bez příspěvku za vedení - jedná se o pozici sociální pracovnice. Zaměstnankyně A na tuto variantu nechce přistoupit. Může tedy dát zaměstnavatel této pracovnici A výpověď dle § 52 odst. c) ZP, kdy dvou měsíční výpovědní lhůta poběží od 1. 3. 2023, zaměstnankyně nebude vykonávat po celou dobu pro zaměstnavatele práci -(překážka ze strany zaměstnavatele s náhradou mzdy 100%), pracovní poměr bude ukončen 30. 4. 2023 a zaměstnankyni A bude vyplaceno odstupné dle § 67 odst. 1 písm. c) ZP - trojnásobek (pracuje déle jak dva roky)? Nebo má zaměstnavatel jinou možnost, aby zaměstnankyně A mohla zůstat i nadále v pracovním poměru? 
Vydáno: 20. 12. 2022
Zaměstnanec má soudně určené placení výživného 11 000 Kč měsíčně. Dále má několik přednostních a nepřednostních exekucí. Výše jeho čisté mzdy je 27 000 Kč. Je povinností zaměstnavatele srážet výživné ze mzdy a zasílat? Nebo si má zaměstnanec výživné zasílat sám ze svého účtu? Zaměstnanec nemá žádné vyživované osoby. Jak naložit celkově s přednostními a nepřednostními exekucemi a soudně určeným výživným? Když se vypočte nezabavitelná část mzdy, má se do zbytku mzdy, která není nezabavitelná, započíst nejdříve výživné a zbytek mzdy zaslat na exekuční příkazy? Nebo se má nejprve vypočíst částka pro přednostní a nepřednostní exekuční příkazy a výživné srazit i z nezabavitelné části mzdy?
Vydáno: 02. 12. 2022
Je-li v podniku nastaveno, že první směna v týdnu začíná v neděli ve 22:00 i pro účely odměňování, jak je to následně s proplácením svátků, víkendů, nocí? Jak se má správně postupovat? A co musí zaměstnavatel udělat (vnitřní předpis?), aby takto mohl postupovat?
Vydáno: 01. 12. 2022
Má zaměstnanec nárok na pracovní volno s náhradou mzdy v případě, že doprovází dítě na logopedii?
Vydáno: 01. 12. 2022
Zajímalo by nás, zda za sick day můžeme poskytovat mzdu nebo zda musíme poskytovat náhradu mzdy. Je to na uvážení zaměstnavatele? V současnosti poskytujeme mzdu za sick day ve 100%. Chceme si ověřit, zda je náš postup správný.
Vydáno: 30. 11. 2022
Prosím o radu, jak postupovat v případě, kdy máme pracovnici - pomocnou sílu v kuchyni. Pracovní poměr na dobu neurčitou. Pracovnice si v posledním roce neplní své úkoly, nechává nepořádek na pracovišti. Několikrát byla upozorněna, že pokud nezmění svůj přistup k práci, může být pracovní poměr ukončen. Již obdržela dva vytýkající dopisy. Nyní opět se situace vyhrotila a je nachystán třetí vytýkací dopis, ovšem paní odešla na nemocenskou. Jak nyní postupovat? Chceme ukončit pracovní poměr pro hrubé porušení pracovní kázně. Dohodu nám nepodepíše. Prosím, jak postupovat?
Vydáno: 22. 11. 2022
Můžeme předat zápočtový list zaměstnanci při odchodu na dovolenou před ukončením jeho pracovního poměru? Odevzdal již veškeré vybavení a do práce již nedorazí. Musí být převzetí zápočtového listu potvrzeno podpisem zaměstnance, odeslaní přes poštu s dodejkou atd., nebo by stačilo odeslaní přes e-mail a zaměstnanec e-mail potvrdil, že převzal?
Vydáno: 22. 11. 2022
Kdy skončí pracovní smlouva, ve které je uvedeno: zástup za MD, řádnou dovolenou a navazující RD zaměstnankyně XY, nejpozději do 31. 3. 2023. V případě, že zaměstnankyně XY začala zlomek práce vykonávat po MD z domova? Tedy se vlastně vrátila po MD do práce na hodně zkrácený úvazek? Co to znamená pro její zástup? Pokud pracuje dál, mění se jí pracovní smlouva na dobu neurčitou, nebo je omezení datem 31. 3. 2023 dostačující a tímto dnem její pracovní poměr skončí?
Vydáno: 14. 11. 2022
Dobrý den, potřebovala bych se ujistit, že změna náplně práce, pokud se dá zařadit do druhu práce uvedeného v pracovní smlouvě, je plně v kompetenci zaměstnavatele a zaměstnanec s ní nemůže nesouhlasit? V pracovní smlouvě máme uvedeno např. referent odboru výstavby, referent odboru životního prostředí.... Pokud dojde z rozhodnutí zaměstnavatele k přesunu nebo přerozdělení náplně práce z jednoho odboru na druhý, lze změnou náplně práce přidat zaměstnanci práci, aniž by s tím musel souhlasit? Náplně práce dáváme podepisovat vedoucímu, tajemníkovi a zaměstnanci. Pokud je můj předpoklad správně, že lze měnit náplň práce, pokud odpovídá druhu práce sjednanému v pracovní smlouvě, jak postupovat v případě, že zaměstnanec odmítne pracovní náplň podepsat, případně respektovat? Dle mého by jeho podpis obsahovat nemusela. Je to u nás jen ustálený zvyk. Nebo si nechat podepsat jen převzetí?
Vydáno: 14. 11. 2022
Dobrý den, jsme zaměstnavatel ze soukromého sektoru. Našim zaměstnancům chceme vyplácet odměnu za vykonanou práci po 5 letech (a dále také po 10, 15, 20 atd.) práce u zaměstnavatele. Je možné tuto odměnu koncipovat jako odměnu za vykonanou práci a tudíž zahrnout do průměrného výdělku? Nebo se jedná o odměnu stabilizační, nebo věrnostní povahy (dle § 224 ZP), jakmile do definice odměny zahrneme odpracovanou dobu u zaměstnavatele? Děkujeme.
Vydáno: 14. 11. 2022
Ráda bych se zeptala na povinnost vypracovávat zaměstnancům písemný rozvrh týdenní pracovní doby, kterou zaměstnavateli ukládá § 84 zákoníku práce od 1. 1. 2021. Stále si nejsem jistá, zda tento písemný rozvrh může být pouze součástí vnitřního předpisu, kde je pracovní doba nastavena - tedy že se jedná o 40 hod./týdně, rovnoměrně rovržena do jednosměnné pracovní doby s přestávkou na oběd 30 min. Kdy základní pracovní doba je od po-pá v době 6.00-14.30 hod. a přestávka na oběd je v době 11.00-11.30 hodin. S touto směrnicí jsou všichni zaměstnanci seznámeni. Nebo, zda se musí předkládat na každý týden/měsíc, tento písemný rozvrh rozdělený po zaměstnancích jednotlivě vždy cca 2 týdny dopředu pro seznámení, přesto, že je týdenní pracovní doba jasně daná, tedy každý den stejná pro všechny zaměstnance? A zda je nutné tyto písemné rozvrhy archivovat? Rozumím, že ve směnném provoze je toto nutné, ale v tomto případě? Nevím, jak toto pravidlo pak uchopit do plánované změny i pro dohody, kdy bude také nutno vypracovat tento písemný rozvrh týdenní doby?
Vydáno: 03. 11. 2022
Rušíme pracovní místo a dáváme zaměstnanci výpověď pro nadbytečnost, musí být ve výpovědi napsáno, v kolika násobku průměrného výdělku náleží zaměstnanci odstupné, nebo to ve výpovědi být uvedeno nemusí?
Vydáno: 03. 11. 2022