Nabídková povinnost v rámci organizační složky státu

Vydáno: 8 minut čtení

Je-li zaměstnanec odvolán z vedoucího pracovního místa nebo se tohoto pracovního místa vzdá, má vůči němu zaměstnavatel tzv. nabídkovou povinnost, tj. povinnost mu nabídnout jiné pracovní zařazení (jinou práci) odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Jak přistoupit ke splnění této povinnosti v rámci organizační složky státu s širší územní působností, členěné na několik organizačních útvarů?

NABÍDKOVÁ POVINNOST V RÁMCI ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
JUDr.
Petr
Bukovjan
Právní věta
Zaměstnavatelem, který musí splnit tzv. nabídkovou povinnost ve smyslu ustanovení § 73a odst. 2 zákoníku práce, je nutné rozumět organizační složku státu, v daném případě tedy Úřad práce České republiky (při právních jednáních označen jako Česká republika – Úřad práce České republiky). Takovou povinnost nelze naopak přisoudit krajské pobočce, neboť tato jako pouhý organizační útvar organizační složky státu nejedná za stát v pracovněprávních vztazích ve smyslu ustanovení § 9 zákoníku práce.
Z pouhé skutečnosti, že se Úřad práce České republiky člení na další organizační útvary, nelze dovodit, že by plnění tzv. nabídkové povinnosti zaměstnavatele bylo omezeno na organizační útvar (zde krajskou pobočku), v níž zaměstnanec dosud ko

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odstupné
Pracovní volno
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Odstupné a zdravotní pojištění
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Co přináší novela zákoníku práce
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Podstatné zhoršení pracovních podmínek a právo na odstupné
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Nabídková povinnost po odvolání z vedoucího pracovního místa
Pracovněprávní aktuality
Informační povinnosti zaměstnavatele
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Hromadné propouštění

Související otázky a odpovědi

Exekuce a odstupné
Konkurenční doložka
Dlouhodobá pracovní neschopnost, nepracovní úraz
Ukončení pracovního poměru - úmrtí
Kompenzace za nevyplacené odstupné
Odstupné při skončení pracovního poměru
Výpověď a konkurenční doložka
Termín pro potvrzení o příjmech a potvrzení pro úřad práce
Chybně vyplacené odstupné
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Výpověď zaměstnavatele při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti
Hromadné propouštění a návraty z dlouhodobých nemocí
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Pracovní smlouva
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá

Související předpisy

219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
262/2006 Sb., zákoník práce
73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů