Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností

Vydáno: 4 minuty čtení

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů nastává automaticky v těch případech, o nichž to právní úprava stanoví, a dochází k němu nezávisle na vůli zaměstnance. Pokud zaměstnanec, jehož se přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů týká, nevyužije svého práva rozvázat pracovní poměr v této souvislosti výpovědí za podmínek uvedených v ustanovení § 51a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, musí se smířit se změnou v subjektu zaměstnavatele.

Ačkoliv mzdové (platové) a další pracovní podmínky by měly zůstat zaměstnanci zachovány na dosavadní úrovni, není vyloučeno, že nový (přejímající) zaměstnavatel přistoupí dříve nebo později k jejich změně. Kdyby šlo však o podstatné zhoršení pracovních podmínek a zaměstnanec by z tohoto důvodu a ve lhůtě 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů přistoupil k rozvázání pracovního poměru, dává mu právní úprava v ustanovení

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vstupní lékařská prohlídka
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Souběžná činnost
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Vstupní lékařská prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď

Související články

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Podstatné zhoršení pracovních podmínek a právo na odstupné
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Otázka souběhu funkcí
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Sdílené pracovní místo
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Co přináší novela zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náležitosti mzdového listu
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Zkušební doba

Související otázky a odpovědi

Mzdy a prodej závodu
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Jednatel s. r. o. - pracovní smlouva na funkci mistr
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Druh práce v pracovní smlouvě
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Zaměstnání cizinců na DPP
Pracovní smlouva
Sdílené (dělené) pracovní místo
Příslib zaměstnání
Druhý pracovní poměr
Uzavření pracovního poměru na dobu určitou
Prodloužení zkušební doby
Pracovní smlouva
Uzavření základního pracovněprávního vztahu
Odměna pro prokuru
Dohoda o provedení práce
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele

Související vzory

Vzor: Mzdový předpis
Vzor: Jmenování
Vzor: Pracovní smlouva