Potvrzení o zaměstnání

Vydáno: 4 minuty čtení

Se skončením pracovněprávního vztahu se pojí mimo jiné povinnost vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání, označované také jako zápočtový list. Vzhledem k tomu, že dne 30. 7. 2020 nabyla účinnosti novela zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb.), která dotčenou problematiku dílčím způsobem upravila, poskytuje článek stručné shrnutí tohoto institutu.

Účel a obsah potvrzení o zaměstnání

Při skončení zaměstnání není vydání potvrzení vázáno na součinnost zaměstnance, přičemž zaměstnavatel je povinen jej vydat i bez výzvy ze strany zaměstnance. Zápočtový list má význam nejen pro zaměstnance samotného (např. pro účely podpory v nezaměstnanosti), ale i pro nového zaměstnavatele. Podle § 294 občanského soudního řádu má te

Související dokumenty

Související pracovní situace

Potvrzení o zaměstnání
Pracovní posudek
Pracovní volno
Výpověď
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Doba trvání pracovního poměru
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Odstupné a zdravotní pojištění
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Těhotenství a pracovní poměr
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Podstatné zhoršení pracovních podmínek a právo na odstupné
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Nabídková povinnost v rámci organizační složky státu
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Zápočtový list u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Chybně vyplacené odstupné
Ukončení pracovního poměru - úmrtí
Předání zápočtového listu
Odstupné při skončení pracovního poměru
Zkušební doba
Nedodání zápočtového listu
Lékařský posudek - pozbytí zdravotní způsobilosti
Termín pro potvrzení o příjmech a potvrzení pro úřad práce
Exekuce a odstupné
Konkurenční doložka
Dlouhodobá pracovní neschopnost, nepracovní úraz
Pracovní smlouva
Zápočtový list = konec pracovní poměru
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
99/1963 Sb. občanský soudní řád

Související vzory

Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Vzor: Odmítnutí žádosti zaměstnance o rozvázání pracovního poměru dohodou
Vzor: Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Související komentovaná judikatura

Započtení pohledávky na náhradu škody vůči odstupnému