Lékařský posudek - pozbytí zdravotní způsobilosti

Plné znění otázky

Zaměstnankyně dostala lékařský posudek od závodního lékaře - "Pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost k výkonu práce nelze vyloučit profesní souvislost s kožními problémy." Zaměstnankyně se na základě tohoto posudku rozhodla ukončit pracovní poměr. Jaké povinnosti jsou na straně zaměstnavatele? Náleží zaměstnankyni odstupné?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Pracovní posudek
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související články

Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru
Odstupné a zdravotní pojištění
Potvrzení o zaměstnání
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU

Související otázky a odpovědi

Chybně vyplacené odstupné
Zápočtový list u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Zkušební doba
Ukončení pracovního poměru - úmrtí
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Výpověď zaměstnavatele při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti
Pracovní smlouva
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Odstupné
Předání zápočtového listu
Hromadné propouštění a návraty z dlouhodobých nemocí
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá
Výpověď při zrušení zaměstnavatele

Související předpisy

§ 52, 56, 59, 60, 67, 270 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce