Ministerstvo práce a sociálních věcí

  • Článek
Téma soutěže Lidé a roboti při práci vychází z cíle kampaně Evropské agentury pro BOZP na období 2023–2025 s názvem Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku (https://healthy-workplaces.osha.europa.eu/cs ).
Vydáno: 11. 01. 2024
Ministerstvo práce a sociálních věcí posílá do meziresortního připomínkového řízení novelu zákoníku práce, která zavádí valorizační mechanismus minimální mzdy. Zákon bude stanovovat jasná a předvídatelná pravidla pro výpočet i aktualizaci minimální mzdy. Tu bude pro příslušný kalendářní rok MPSV vyhlašovat sdělením vždy do 30. září předcházejícího kalendářního roku. Výše bude vycházet ze zákonných parametrů. 
Vydáno: 16. 10. 2023
  • Článek
Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých webových stránkách zveřejnilo aktuální pokyny a doporučení Ministerstva zdravotnictví a orgánů ochrany veřejného zdraví, se kterými by se měli seznámit zaměstnanci, kteří se vrátili z oblasti zasažené koronavirem, a rovněž zaměstnavatelé.
Vydáno: 13. 03. 2020